Boeken

 

We tonen de volgende boeken (klik op de auteur of de titel):

         
 
1.
1539
Robert Estienne Alphabetum Hebraicum
 
2.

1539

Tomasso de Vio Commentarii illustres planeq(ue) insignes in Quinque Mosaicos Libros
 
3.
1574 (1829)
Marcus van Vaernewijck Historie van Belgis
 
4.
1583
Phillip Stubbes / John Payne Collier Miscellaneous Tracts - The Anatomie of Abuses
 
5.
1602
Hugh Broughton Concentus Scripturae
 
6.
1609
  Dissertatio elegans... Pacificatione Foederatum Provinciarum cum Rege Hispania
7.
1620
Andrea Helvigio Origenes dictionum Germanicarum
8.
1622
George Wither Juvinilia - A Collection of Poems
9.
1624
Artus Vigelii Deliciarum gamicarum aureolus varia
10.
1630
Constantijn L'Empereur Talmudis Babylonici
11.
1634

Jan Janszoon Starter

Friesche Lusthof
12.
1636
Charles Butler The Principles of Musik in Singing and Setting
13.
1637
Réné Descartes Discours de la Méthode
14.
1642
Simeon Ash The Best Refuge for the Most Oppressed
 
15.
1644
Alexander Henderson A Sermon Preached to the Honourable House of Commons
 
16.
1644
Jan van Mije De verholenste Verborgentheden van 't Catholijk Apostolijck Rooms Gheloof
 
17.
1644
John Bond Salvation in a mystery
18.
1644
Samuel Rutherford The Due Right of Presbyteries
 
19.
1645
Edward Reynoldes Israels Prayer In Time of Trouble
20.
1645
Thomas Shepard The Sound Beleever or a Treatise of Evangelicall Conversion
21.
1649
John Prideaux Fasciculus Controversiarum Theologicarum
22.
1653
Alexandro Rossaeo Virgili Evangelisantis Christiados
23.
1660
Johannes Wier Opera Omnia
24.
1661
Thomas Hall An Exposition
25.
1672
Otto Guericke Experimenta Nova Magdiburgica De Vacuo Spatio
26.
1677
Theophilus Gale The Court of the Gentiles
27.
1694
Richard Foxe A Commentary on the Five Books of Moses
28.
1698
Franciscus Van Heurck Psalterium Davidicum
29.
1702
Benjamin Tooke Letters of Sr. Francis Bacon
30.
1704
Petrus Cunaeus De Republyk der Hebreen
31.
1712
Coenraat Mel De Geopende Genadethroon...
32.
1715
Don Félix António de Alvarado La Liturgia Ynglesa - Church of England
33.
1725
Johann Georg Schelhorn Amoenitates Literaea
34.
1733
Frederik van Houten Geestelijke Gezangen en Gedigten
 
35.
1736
Gerrit Bouman

De Kleine Print-Bybel

36.
1736
Charles Rollin De la manière d'enseigner et d'étudier des Belles-Lettres
37.
1741
Samuel Wesley The History of the Old and New Testament in Verse
38.
1743
Coenraat Mel 1743 - De Lust der Heiligen in Jehovah of Gebede-boek
39.
1746
John Milton Paradise lost
40.
1747
Jeremiah Seed Discourses on Several Important Subjects
41.
1752
Martinus Becanus Overeenstemming van het Oude met het Nieuwe Testament
42.
1756
  Dictionaire Portatif, Historique, Géographique et Moral de la Bible
43.
1760
Emanuël van Meteren Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...
44.
1767 - 1986
Christiaan Salomon Duijtsch Jehovah verheerlijkt door...
45.
1769
Isaac Watts The Psalms of David
 
46.
1770
Pierre Gosse Jr. Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts
47.
1770
Church of England The book of common prayer
48.
1771
Bernardus van Mourik Staatkundige Historie van Holland
49.
1776
Philip Doddridge Hymns founded in various texts in the Holy Scriptures
50.
1778
Friedrich Spellenberg Gesangbuch zum gebrauch der Evangelischen Brüdergemeinen
51.
1780
Jakob van Nuys Klinkenberg Onderwijs in den Godsdienst
52.
1783
Augustin Calmet Dictionaire Historique, Critique, Chronologique, Géographique... de la Bible
53.
1787
Congregatie van St. Maurus Breviarium ad usum congregationis
54.
1789
J. A. de Chalmot Verzameling van Placaaten, Resolutien en andere Authentyke Stukken
55.
1797
Don Juan Joseph Herdeck Defensa de la Religion Christiana
56.
1804
Jens Michael Hertz Det Befriede Israel
 
57.
1805
Johann Jahn  Biblische Archaologie
58.
1805
Tot nut van 't Algemeen Nederduitsche Chrestomathie
 
59.
1814
Sylvanus Urban The Gentleman's Magazine
60.
1814
John H. Livingston The Psalms and Hymns... Dutch Reformed Church
61.
1824
Nicolaas Anslijn Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen
62.
1825
  Boekzaal der Geleerde Wereld...
63.
1827
John Milton Doctrina Christiana
 
64.
1829
Jacques - Bénigne Bossuet Geschiedenis van de veranderingen der Protestantse kerken
65.
1829
S. Converse The works of President Edwards
66.
1847
Ernst Willem Hengenstenberg The Christology of the Old Testament
67.
1853
Emmanuel Swedenborg La Vraie Religion Chrétienne
68.
1854
Theodorus Matthijs Looman Handboek der Bijbelverklaring voor Huisgezinnen
69.
1857
Johannes Hendricus van der Palm Bijbel voor de jeugd
70.
1859
Spitaels Jehova is mijn vertrouwen - Volledig gebedenboek voor Rooms-Katholijken
71.
1869
Karl August Dächsel Bijbelverklaring
72.
1875
Joannes Gerardus Heeres Bijbelse geschiedenis voor het Katholieke Nederlandsche volk
73.
1876
George Müller Jehovah Magnified
74.
1879
F.A. Robyns Nieuw leesboek voor Volksscholen
75.
1882
Carmen Sylva - koningin Elisabeth van Roemenië Jehovah
 
76.
1888
Dr. J. Schuster Bijbelse geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments
77.
1888
Fernandus Joannes Petrus Gregorius Van Etten Beknopte Geschiedenis van het oude verbond
78.
1895
  Traité de l'Ancien et du Nouveau Testament
79.
1898
Everardus Hendricus van Leeuwen Bijbelsche Geschiedenis
80.
1902
Evarist Bauwens Zuid en Noord
81.
1903
Jan Gerrit Boekenoogen De Godsdiensten der Wereld
 
82.
1903
Louis Couperus God en Goden
83.
1907
Dr. Willem Geesinck Van 's Heeren Ordinantiën
84.
1908
Dr. Abraham Kuyper Nabij God te zijn
85.
1909
Georg Hermann Emil Dönges De opneming der Gemeente
 
86.
1912
Matthew Henry - Dr. H Bavinck Letterlijke en Practicale verklaring...
87.
1919
Israël Querido De oude waereld - het land van Zarathustra
 
88.
1919
Petrus Potters Verklaring van den Katechismus der Nederlandse Bisdommen
89.
1920
  Zondagmisboek
90.
1922
A.B. Routhier De Messias
91.
1927
Israël Querido Simson - de Godgewijde
92.
1929
Johannes Hermanus Gunning J.H.zn De Profetieën van Haggaï
93.
1931
G. A. Aldus - I. Snoek In het Land van den Bijbel
94.
1947
Pater J.M. Leytens Hulde aan God en de heiligen
  95.
1948
  Latijns - Nederlands Mis- en Vesperboek
         

 

naar boven

 

 

© godsnaam.be

- disclaimer -