Boeken

1859 / 1869 - Jehova is mijn vertrouwen! Een volledig gebedenboek voor Rooms-Katholijken

Auteur: Spitaels (drukker)

Boek: dit gebedenboek, zoals de titelpagina aangeeft, werd gemaakt voor de "Roomsch-Katholijken" of Rooms-katholieken. We tonen hier twee exemplaren.

Het eerste exemplaar: het eerste exemplaar tonen we met de vriendelijke toestemming van Antiquariaat Petrus Plancius Internationaal, die ons eveneens de foto's bezorgde, waarvoor dank (www.plancius.nl). Dit boek ziet er prachtig uit. Het heeft wat men noemt een schildpadbandje, een zilveren slotje en een mooi versierde gouden snee. Het boek werd gedrukt in 1859.

 

 


 

Het tweede exemplaar: ook dit boek is gemaakt bij de Antwerpse drukker D. Spitaels. De uitgavedatum is waarschijnlijk 1869 gelet op het feit dat jaarkalender begint met dat jaar.

 

 


 

 

naar boven