Boeken

1539 - Commentarii Illustres

Auteur: Tomasso de Vio

Tomasso (Thomas) de Vio is geboren als Jacop Vio op 20 februari 1468 in Gaeta, Italië (Koninkrijk Napels). Zijn naam Tomasso ontving hij toen hij in 1484 zich bij de orde der Dominicanen voegde. Hij is beter bekend geworden onder de naam Cajetanus, een verwijzing naar zijn geboorteplaats Gaeta. In 1508 werd Cajetanus Generaal Overste van zijn orde. Negen jaar later, in 1517, werd hij door Paus Leo X tot kardinaal benoemd. Nog een jaar later werd hij aartsbisschop van Palerma. Keizer Karel V verleende hem in 1519 het bisdom Gaeta.

Cajetanus is vooral beroemd door zijn twee dagen durend verhoor van Luther. Cajetanus was door de paus in de hoedanigheid van Pauselijke Legaat of Pauselijke gezant met speciale volmachten naar de Rijksdag van Augsburg gestuurd. Luther gaf tijdens het verhoor niet toe en door de dreiging van een gevangenschap vluchtte hij uit Augsburg. Catejanus kreeg ook andere opdrachten. Zo moest hij in Duitsland steun vinden bij de Keurvorsten voor een oorlog tegen de Turken. Ook bij vele andere gelegenheden was hij betrokken bij onderhandelingen en transacties. Eenvoudig gezegd, hij was een heel invloedrijke man onder de geestelijken. Vele malen diende hij als raadgever bij verschillende pausen. Hij wordt tevens ook beschouwd als één van de belangrijkste theologen van zijn tijd.

Cajetanus overleed in Rome op 9 augustus 1534.


Het boek: Cajetanus heeft verscheidene boeken geschreven. In het onderstaande boek gebruikt hij 'Iehouah' als Goddelijke naam.
Het boek werd gedigitaliseerd door Google.

 

 

 

Blz. 179 - 181...

 

Blz. 288

 

Blz. 477

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Gods naam staat op de bladzijden: 75, 76, 98, 145, 174, 175, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 190, 192, 194, 200, 201, 205, 206, 208, 209, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 225, 226, 270, 276, 277, 280, 283, 288, 289, 302, 304, 305, 306, 307, 313, 315, 317, 321, 324, 326, 329, 333, 344, 348, 352, 355, 358, 359, 367, 368, 369, 380, 382, 392, 400, 406, 407, 409, 410, 411, 414, 417, 432, 441, 445, 449, 451, 453, 464, 470, 473, 474, 477, 479, 480, 483, 495, 498 (staat foutief ccccclixviii), 502 (staat foutief ccccxciiii), 504, 512, 519, 525 (staat foutief cccccv), 521 (staat foutief cccccxi), 524 en 529.

 

 

 

naar boven