Boeken

1857 - Bijbel voor de Jeugd

Auteur: Johannes Hendricus van der Palm

Johannes Hendricus van der Palm is geboren in Rotterdam op 17 juli 1763. In 1784 werd van der Palm predikant te Maartensdijk. Hij was lid van de Patriottische beweging en moest in 1787 vluchten voor Prinsgezinden uit Bunschoten. Hij werd wetenschappelijk raadsman te Middelburg (1788). In 1795 werd hij lid van het Voorlopig Bestuur van Zeeland en plantte hij de Vrijheidsboom. Een jaar later werd hij echter hoogleraar Oosterse talen aan de Universiteit van Leiden.Van 1799 tot 1805 was van der Palm vervolgens minister van onderwijs in de Bataafse Republiek. In 1801 was hij ook enige tijd minister van economische zaken ad interim. Vanaf 1805 was hij vervolgens weer hoogleraar, nu in de gewijde dichtkunst en de welsprekendheid.

Van der Palm was in zijn tijd beroemd als schrijver en redenaar. In 1818 begon hij aan een nieuwe Bijbelvertaling, welk werk in 1830 was voltooid. We tonen zijn Bijbelvertaling in onze pagina "Bijbels". Tien jaar later, op 8 september 1840 te Leiden, overleed hij op 77-jarige leeftijd. Nicolaas Beets (een bekende dichter die we tonen in onze pagina 'dichters') die in 1840 met Van der Palm´s kleindochter Aleide van Foreest trouwde, beschreef in 1842 zijn leven in het werk 'Leven en karakter van J.H. v.d. Palm'.

Het boek: Past dit op onze pagina 'Bijbels' of op onze pagina 'Boeken'? Eigenlijk op beide.

Naast zijn Bijbelvertaling gaf van der Palm ook dit werkje uit. Bovenaan staat "Volksuitgave", een beetje lager "voor Christen-Huisgezinnen". Het is geen Bijbel in die zin dat je van vers tot vers een letterlijke vertaling mag verwachten. De jeugdbijbel is opgesteld in wat je 'verteltrant' zou kunnen noemen. Van der Palm heeft getracht om op deze manier de Bijbelse taferelen voor de jeugd levendig te maken.


 

Bladzijde 42 tot 45

 

 

naar boven