Disclaimer

Gebouwen: we zijn blij u een mooie collectie foto's te kunnen tonen, zowel in de Benelux als wereldwijd. U zult zien dat we ons begeven over de grenzen van religies heen - immers de Goddelijke Naam doet dit ook. Onze neutrale opstelling impliceert dat het tonen van beeldmateriaal niet als een bevordering voor het bezoeken van een kerkdienst of het bevorderen van toerisme opgevat dient te worden. Wat het tonen van openbare gebouwen betreft, volgen we hierin de richtlijnen bepaald in de Belgische wetgeving.

Dichters, boeken en liederen: de Goddelijke Naam is ook hierop veel te vinden. Het tonen ervan is niet bedoeld als promotie tot het aankopen hiervan. Ook willen we u er op wijzen dat de teksten die we tonen het standpunt of de gedachte waren van de dichter, componist en / of schrijver. Het is niet noodzakelijkerwijs ons standpunt - alleen om de Goddelijke Naam is het ons te doen...

Linken: de bedoeling van het tonen van een link bij een foto is om aan te tonen dat we daar het getoonde materiaal en/of toestemming hebben gekregen. Het tonen van een link is niet met de bedoeling om promotie maken, noch voor de instantie, noch voor goederen die er eventueel verkocht worden.

Beeldmateriaal: foto's die we tonen, plaatsen we enkel met toestemming van de fotograaf of degene die de auteursrechten heeft. Indien we deze toestemming niet hebben, kunnen we de foto's niet tonen.

Voorwerpen: kunnen ook enkel getoond worden mits de toestemming van de eigenaar van het voorwerp.

Bijbels en boeken: in de Belgische wetgeving staat dat werken auteursrechterlijk beschermd zijn tot 70 jaar na het overlijden van de schrijver (i.v.b. met bijbels: vertaler(s)). Na deze 70 jaar behoren ze tot het publieke domein. We tonen enkel boeken met toestemming van de eigenaar. Voor boeken die auteursrechtelijk beschermd zijn vragen we toestemming. Waar we niet mee willen of kunnen werken is een copy van een copy.

Belangrijk: we streven ernaar de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich via ons e-mailadres tot ons richten.

Gezien ons beleid en onze afspraken, behoudens voor louter persoonlijk gebruik, mag niets uit ons werk verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende (intellectuele) recht.