Boeken

1919 - Verklaring van de Katechismus der Nederlandse Bisdommen

Auteur: Petrus Potters

De heer Petrus Potters is geboren te Roosendaal op 18 januari 1848. Deze geestelijke was kanunnik en pastoor te Breda. Hij was oud-professor ethiek en dogmatiek. Op de titelpagina staat dat hij eveneens 'Geheim Kamerheer' was van Paus Benedictus XV. De titel 'Geheim Kamerheer' is een pauselijke titel geschonken aan een prelaat of leek uit hoofde van functie of verdienste.

Petrus Potters overleed op 6 oktober 1921 te Breda, 73 jaar oud.

Het boek: De Goddelijke naam wordt in deze Verklaring op de katechismus gebruikt in het gedeelte 122 - 124, deze bladzijden tonen we voor de volledigheid. Merk ook de voetnoot op, op bladzijde 124.

 

 

 

 

 

- top -