Boeken

1912 - Letterlijke en Practicale verklaring...

Auteur: Matthew Henry - Dr. H Bavinck

Matthew Henry (18 oktober 1662 - 22 juni 1714) was een Engelse niet-conformistische geestelijke. Hij is bekend vanwege zijn 'Exposition of the Old and New Testaments", een toelichting op het gehele Oude Testament, de Evangeliën en Handelingen van het Nieuwe Testament. Zijn werk dat uit 6 delen bestaat, de "Complete Commentary", presenteert een vers-voor-vers studie van de Bijbel. In vele Engelse Bijbelvertalingen wordt zijn commentaar bijgevoegd.

 

Matthew Henry
1662-1714

 

Dr. H. Bavinck (13 december 1854 - 29 juli 1921) is de vertaler van het boek dat we hieronder tonen. Na zijn theologische opleiding behaalde hij in 1880 zijn doctorstitel. Van 1881 tot 1883 was hij Gereformeerd predikant te Franeker. In 1882 werd hij tevens ook docent aan de Theologische School van Kampen. In 1902 stapte hij over naar de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Samen met dr. Abraham kuyper was hij een van de grondleggers van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het boek: Op verscheidene bladzijden staat Gods naam. We tonen enkele bladzijden en daaronder een detail.

 

 

Bij Genesis hoofdstuk 2:

 

Bij Exodus hoofdstuk 6:

 

De 83ste Psalm:

 


 

Dit boek werd ook uitgegeven m.b.t. het Nieuwe Testament.

 

 

 

naar boven