Opmerkelijk

King James - The Roiail Progenei... 1603

Het volledige opschrift bovenaan is: "The Roiail Progenei Of Our Most Sacred King Iames by the grace of God King of E-S-F & I etc. Decended from y victorious King HeY 7 & Elizabeth his wife wherin ye 2 devided families ware united together."

Vertaling: "De Koninklijke Afstamming Van Onze Meest Heilige Koning James bij de gratie van God Koning van Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland enz. Afstammend van de zegevierende Koning Henry 7 en Elizabeth zijn vrouw waar hij 2 verdeelde families met elkaar verenigd."

De uitleg volgt na de afbeelding...

 

Foto: www.flickr.com (peacay) / Licentie: Creative Commons 2.0

 

Van boven naar beneden:

Bovenste rij: James, koning van Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland - Anna, dochter van Frederik, koning van Denemarken.
2de rij: Frans II, koning van Frankrijk - Mary, koningin van Schotland - Henry Stuart, Lord Darnley, hertog van Albany.
3de rij: James V van Schotland - Mary van Guise, zuster van de hertog van Guise - Margaret Douglas, vrouw van Matthew Stuart - Matthew Stuart, graaf van Lennox.
4de rij: James IV van Schotland - Margaret Tudor, oudste dochter van Henry VII - Archibald Douglas, graaf van Angus.
5de rij:
Henry VII - Elizabeth van York, oudste dochter van koning Edward IV van Engeland.

In de hoeken staan de wapenschilden van Engeland, Schotland, Lancaster en York.


 

Verklaring:

King James huwde met Anna van Denemarken op 23 november 1589. Anna was de dochter van de Deense koning Frederik II. James en Anna kregen zeven kinderen waarvan er drie de volwassenheid bereikten.

King James was de zoon van de Schotse koningin Mary I Stuart en haar echtgenoot Lord Henry Stuart Darnley. Mary is bekend komen te staan als Mary, Queen of Scots - Maria, Koningin der Schotten. Voor dit huwelijk was Mary I twee jaar gehuwd geweest met Frans II van Frankrijk, die op 16 jarige leeftijd overleed. Mary huwde op 29 juli 1565 onverwacht met Henry Stuart Darnley. Zoals de stamboom te kennen geeft was hij haar neef. Mary werd op 8 februari 1587 onthoofd op aanklacht van hoogverraad tegen koningin Elizabeth I.

Mary I was de dochter van James V van Schotland en Mary van Guise. Koning James V van Schotland regeerde 29 jaar. De ouders van Henry Stuart waren Matthew Stuart, graaf van Lennox, en Margaret Douglas.

James IV van Schotland regeerde van 1488 tot aan zijn dood op het slagveld in 1513. Hij huwde in 1503 met Margaret Tudor. Dit huwelijk legde de basis voor de vereniging van Engeland en Schotland. Koning James IV overleed in 1513. Het jaar nadien, op 6 augustus 1514, huwde Margeret Tudor met Archibald Douglas, de 6de graaf van Angus. Dit huwelijk eindigde in een echtscheiding. Ze huwde voor de derde maal op 3 maart 1528 met Henry Stuart, Lord Methven.

Margaret Tudor was de dochter van Henry VII. Hij was koning van Engeland van 22 augustus 1485 tot 21 april 1509. Hij huwde Elizabeth van York in 1486. Ze kregen zeven kinderen waaronder Hendrik VIII, de koning die de Kerk van England afscheurde van de Rooms-katholieke kerk.


 

Deze gravure werd gemaakt door Benjamin Wright en in 1603 gepubliceerd door Hans Woutneel.

Bovenaan staat de goddelijke naam in het Hebreeuws als JHWH. Uiteraard was dit om te onderstrepen dat de monarchen bij de gratie van God regeerden.

 

- naar boven -