Wat uitlegHet gebruik van een naam in deze tijd

voornaam

 • de voornaam wordt over het algemeen bij of kort na de geboorte gegeven door de ouders (in deze tijd en in onze streken). Vaak wordt de naam gekozen omdat men van de klank houdt of als een eerbetoon naar iemand.
familienaam
 • de familienaam wordt via de ouders doorgegeven en is dus over het algemeen erfelijk
 • familienamen ontstonden in onze streken rond de 13de eeuw. Het doel was om de drager nog beter te identificeren, voornamen kwamen immers veelvuldig voor vanwege de groei van de populatie. Als identificatie werd herkomst gekozen (Van der Poel, Brusselmans...), eigenschappen (de Lange, de Grootte,...), beroep (de Bakker, de Smet...), afleidingen van voornamen (Janssens, Peeters,...) e.d.
Identificatiemiddel
 • die naam = dat zijn wijzelf
 • bij een begroeting stellen we ons voor met onze naam
 • onze naam onderaan een document identificeert ons als de schrijver
een naamsverandering
 • een naamsverandering dient gemotiveerd te zijn en kan enkel via de rechtbank
 • soms worden mensen hun naam afgenomen en bijvoorbeeld vervangen door een "nummer" (de persoonlijke band verdwijnt - denk maar aan het gebruik van nummers in de gevangenissen)
wettelijk bindend
 • als we zelf onze naam schrijven onderaan een contract of cheque, dan is dit document bindend
 • onze naam op een ledenlijst geschreven identificeert ons met die vereniging
 • een aangetekende brief mag enkel ontvangen worden door de drager van die naam
een "goede naam" hebben
 • gekende spreekwoorden zoals 'hij doet zijn naam eer aan'; 'zijn naam heeft een goede klank', "hij verspeelt zijn goede naam" tonen aan dat een naam ook het equivalent van een reputatie kan betekenen. .

topHet gebruik van een naam in de bijbel

naam

 • vanaf het eerste mensenpaar kregen alle mensen een naam. Meestal had naam een betekenis.
 • soms werden namen toegewezen door God (bv. Ismael, Isaak, Johannes, Jezus,...)
Identificatiemiddel
 • met de naam werd iemand specifiek bedoeld
 • een naam helpt ons te begrijpen over welke bijbelse persoon het gaat
naamsverandering
 • namen werden veranderd door heersers - bijvoorbeeld de Farao van Egypte en Nebukadnezar veranderden namen van degenen die ze overwonnen hadden
 • namen veranderden soms bij een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld Esau veranderde in Edom,...).
 • en soms veranderden namen op goddelijke instructie (bijvoorbeeld Abram in Abraham, Jakob in Israël,...)
wettelijk bindend
 • mensen verbonden hun naam aan een belofte. De naam stond garant voor de uitvoering.
een "goede naam" hebben
 • men was bezorgd over de naam die men had bij anderen (ook hier als reputatie bedoeld)
 • de bijbel vermeld dat "een goede naam kostelijker is dan grote rijkdom"
 • men hoopte dat zijn goede naam overging op de kinderen

topDe naam van God

Breng voor uzelf deze verscheidene punten van toepassing op de goddelijke naam. Gods naam heeft een betekenis. Op deze website hebben we het over de God van de bijbel. De naam van God in de Bijbel, identificeert hem als de God van de Joden en Christenen; er zijn immers vele godheden met vele namen. Gods naam verandert niet, althans niet de betekenis; er bestaan wel verschillende naamsvormen. In de geschriften van de Bijbel wordt zijn naam verbonden aan zijn beloften en aan zijn reputatie. Gods naam wordt gebruikt door zowel gelovigen als niet-gelovigen.

topHoe werd Gods naam geschreven in het Hebreeuws en oude talen?

In het Hebreeuws werd Gods naam geschreven als JHWH. Het Hebreeuwse alfabet (waarin de oudste geschriften van de Bijbel geschreven werden) bestond oorspronkelijk uit 22 medeklinkers waarvan er verscheidene waren die 2 klanken konden voorstellen wat een totaal leverde van 28 klanken. Er waren geen klinkers - de vocaalklanken moest de lezer zelf toevoegen, uitgaande van de context.

De Goddelijke Naam verscheen in de loop der tijden in verschillende vormen.

 

Oudschrift
letters
datum document
document
YHWH 800 v.C. Kuntillet Ajrud
YHWH 625 v.C.
Ketef Hinnom - zilver rolletjes
YHWH +- 600 v.C.
Lachisbrieven - Arad potscherven
YHW 514-398 v.C
Aramaic papyri
YHWH 100-50 v.C.
Papyrus Foead 266
YHWH 30-50
Dode Zee rollen - Psalmen
YHWH 50 v.C. - 50
Nachal Hever
YHWH 50 v.C. - 50
Nachal Hever
YHWH 30-50
Dode Zee rollen - Psalmen
YHWH 2de eeuw
Syracuse
YHWH? 3de eeuw
Symmachus
YY 3de eeuw
Oxyrynchus
YHWH 5de eeuw
Aquila
YHWH vanaf 800
Codexen

top

Het tetragrammaton

Wat is dan het tetragrammaton? ‘Tetra’ betekent vier, ‘gramma’ betekent letter, dus het Griekse woord ‘tetragrammaton’ of 'tetragram' betekent 'vier letters'. Over het algemeen wordt de term tetragram enkel nog gebruikt om de vier letters van de Goddelijke Naam mee aan te duiden.

In het Hebreeuws, Aramees en andere toenmalige talen las men van recht naar links.

 

 
H
W
H
Y
HE
WAW
HE
JOD

In onze schrijfwijze wordt dit: YHWH of JHWH.

topHoe vaak staat Gods Naam in de bijbel?

Een 7000 maal in de oorspronkelijke taal.

We maakten een analyse van 4 bijbelvertalingen: de Biblia Hebraïca (1951-55), the World English Bible (WEB-2002), de Nieuwe Wereldvertaling (NW-1995) en de vertaling van Reina en Valera (RV-1995).

 • Biblia Hebraïca: dit is een uitgave van de grondtekst van de Hebreeuwse bijbel op basis van de Codex Leningradens B 19A (het oudst volledige bestaande handschrift van de masoretische tekst van de bijbel). Ze wordt door joden en christenen beschouwd als een betrouwbare bron van de Hebreeuwse en Aramese geschriften). Dit is de ook de vertaling die het meest wordt gebruikt door wetenschappers.
 • de drie andere vertalingen werden gekozen op basis van het feit dat ze vaak Gods naam vermelden. Deze drie vertalingen zijn geschreven in het Nederlands (NW), Spaans (RV) en Engels (WEB).

Biblia Hebraïca
( BHK / BHS )

hebreeuws: tetragram

Nieuwe Wereldvertaling
( NW )

Nederlands:
Jehovah

Reina Valeira
( RV)

Spaans: Jehová

World English Bible
( WEB )

Engels: Yahweh

Oude testament
(of Hebreeuws
- Arameese geschriften):
6828
6973
6846
6845
Nieuwe testament
(of Griekse geschriften)
-
237
0
0
totaal:
6828
7210
6846
6845

voor een detailoverzicht - klik hier

 

Het verschil in aantal heeft te maken met welke oorspronkelijke geschriften werden gebruikt om de betreffende vertaling te maken. Vaak wordt de Biblia Hebraïca als eerste basis gebruikt om vervolgens aangevuld of gecorrigeerd te worden door andere geschriften of (kritische) edities en studies van oorspronkelijke documenten.

topWat betekent Gods naam?

De goddelijke naam is een werkwoord, en wel de causatieve vorm in het imperfectum van het Hebreeuwse werkwoord ‘ha•wah’ wat ‘worden’ betekent. De grondbetekenis is: ‘Hij veroorzaakt te worden’.

Rotherham geeft deze vertaling mooi weer in zijn vertaling: ‘Ik zal worden wat mij ook behaagt.’

topIn sommige bijbels staat Gods naam niet vaak meer, hoe komt dit?

In de 1e en 2e eeuw ontstond een bijgeloof met betrekking tot Gods naam. Een bevestiging hiervan is terug te vinden in de Misjna, uitspraken van rabbijnen die later de basis werden voor de Talmoed. Na degenen genoemd te hebben die geen deel hebben aan de toekomende wereld, staat in Sanhedrin 10:1: “Abba Saul zegt: Ook hij die Naam met juiste letters uitspreekt.” Zij die dus Gods naam zouden uitspreken zouden geen deel hebben aan de komende wereld.

Waarom dit verbod op het uitspreken van de Naam? Hier bestaan verschillende meningen over. Eén mening is dat de joden de naam van God te heilig vonden om uit te spreken. Men aarzelde op het laatste zelfs om hem neer te schrijven. Een andere mening is dat men misbruik wilde vermijden. En nog een laatste mening is dat er de angst ontstond dat het document waarin de goddelijke naam stond, bij afvalligen terecht zou komen.

De Septuaginta, aangeduid als LXX, is de vertaling van de Hebreeuwse geschriften in het Grieks. Klaarblijkelijk begon men hiermee tijdens de regering van Ptolemaeus II Philadelphos (285-246 v.C.). De Septuaginta is vooral goed bewaard gebleven in 3 unicaal handschriften: de Codex Vaticanus, de Codex Sinaiticus, en Codex Alexandrinus. In deze handschriften (4de eeuw) komt de Goddelijke naam niet voor. In plaats van Gods naam staat er 'Kurios' of 'Heer'. Vele vertalingen hebben dit over genomen.

De laatste honderd jaar waren er echter ontdekkingen die aantonen dat in vroegere Griekse afschriften de Goddelijke naam wel geschreven werd. We verwijzen hiervoor naar onze pagina archeologie.

topNaamvormen van Gods naam

In onze streken treffen we de volgende naamsvormen aan: Jahweh, Jahwe, Jehova en Jehovah. Ook vaak gebruikt is de Latijnse vorm: Iehova.


topWaarom deze website?


De reden is eigenlijk heel simpel. De Goddelijke Naam is een bijzonder boeiend onderwerp. Wat wij willen bewijzen is dat hij gekend is, zowel in de Bijbel, als in de archeologie, wereldwijd en ook bij ons in de Lage Landen. We willen u de bewijzen aanreiken en vragen dat u deze evalueert. Dat is de reden waarom we alle foto's, boeken, beelden en veel meer laten zien. De bedoeling is om u educatief de bewijzen aan te reiken. Zie naar onze redenatie, zie naar de foto's... En neem uw conclusie's hieruit.

Wat we u dan vervolgens willen vragen, is om stil te staan bij de Persoon die zichzelf deze Naam gegeven heeft. Hij had er een duidelijke bedoeling mee... Leer Hem kennen en u zult die bedoeling overduidelijk zelf kunnen vaststellen... U zult leren hoe dit verband houdt met aanbidding, Zijn Goddelijke eigenschappen, Zijn voornemens...

 

"... de Heer is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en als gij Hem zoekt, zal Hij zich van u laten vinden," (2 Kronieken 15:2 - Lutherse vertaling)

Hebreeën 11:6 voegt hieraan toe dat hij: "een Beloner is dergenen, die Hem zoeken" (Statenvertaling).

We sluiten ons aan bij Psalm 135:1 - 3: "Halleluja, Looft de naam des HEREN,... Looft de HERE, want de HERE is goed, psalmzingt zijn naam, want die is liefelijk..." (NBG)

 

top

© godsnaam.be

- disclaimer -