Wat uitleg

Hoe vaak staat Gods naam in de Bijbel?

 

In het Oude Testament of de Hebreeuws - Arameese geschriften

Biblia Hebraïca
( BHK / BHS )

Nieuwe Wereldvertaling
( NW )

Reina Valeira
( RV)

World English Bible
( WEB )

Genesis
165
172
168
169
Exodus
398
404
409
399
Leviticus
311
311
313
311
Numeri
396
397
395
398
Deuteronomium
550
551
547
550
Jozua
224
225
224
224
Rechters
175
176
172
175
Ruth
18
18
18
18
1 Samuël
320
320
317
322
2 Samuël
153
154
148
153
1 Koningen
257
260
258
258
2 Koningen
277
279
276
278
1 Kronieken
175
175
176
174
2 Kronieken
384
385
386
385
Ezra
37
38
36
37
Nehemia
17
19
18
17
Esther
0
0
0
0
Job
32
33
31
32
Psalmen
695
749
703
697
Spreuken
87
87
89
87
Prediker
0
0
0
0
Hooglied
0
0
0
1
Jesaja
450
474
456
450
Jeremia
726
726
725
726
Klaagliederen
32
46
32
32
Ezechiël
434
439
434
435
Daniël
8
19
9
7
Hosea
46
46
47
48
Joël
33
33
32
33
Amos
81
85
80
81
Obadja
7
7
7
7
Jona
26
26
25
26
Micha
40
41
40
40
Nahum
13
13
12
13
Habakuk
13
13
13
13
Zefanja
34
34
34
34
Haggai
35
35
35
35
Zacharia
133
135
133
133
Maleachi
46
48
48
47
Totaal
6828
6973
6846
6845

 


 

Nieuwe Testament of de Griekse Geschriften

(Niet van toepassing op de Biblia Hebraïca aangezien deze enkel de Hebreeuwse boeken bevat).

Nieuwe Wereldvertaling
( NW )
Reina Valeira
( RV)
World English Bible
( WEB )
Matthéüs
-
18 0 0
Markus
-
9 0 0
Lukas
-
36 0 0
Johannes
-
5 0 0
Handelingen
-
52 0 0
Romeinen
-
19 0 0
1 Korinthiërs
-
15 0 0
2 Korinthiërs
-
10 0 0
Galaten
-
1 0 0
Efeziërs
-
6 0 0
Filippenzen
-
0 0 0
Koloscenzen
-
6 0 0
1 Thessalonicenzen
-
4 0 0
2 Thessalonicenzen
-
3 0 0
1 Timotheüs
-
0 0 0
2 Timotheüs
-
4 0 0
Titus
-
0 0 0
Filemon
-
0 0 0
Hebreeën
-
12 0 0
Jakobus
-
13 0 0
1 Petrus
-
3 0 0
2 Petrus
-
6 0 0
1 Johannes
-
0 0 0
2 Johannes
-
0 0 0
3 Johannes
-
0 0 0
Judas
-
3 0 0
Openbaring
-
12 0 0
Totaal - 237 0 0