Wereldwijd

Rome - Fontana della Aqua Felice

Stad: Volgens de mythe is Rome ontstaan door Romulus en Remus, de tweelingzonen van de oorlogsgod Mars en Rhea Silvia. Volgens de legende was dit op 21 april 753 voor Christus. De beide broers maakten ruzie over de vraag wie van beiden over de nieuwe stad zou gaan heersen en er zijn naam aan mocht geven. Romulus vermoordde zijn broer en gaf dan zijn naam.

Volgens archeologen is de stad anders ontstaan. Rome is oorspronkelijk gebouwd op zeven heuvels: Palatijn, Aventijn, Capitool, Quirinaal, Viminaal, Esquilijn en Coelius. De bewoning ervan gebeurde in verschillende fasen. In de 10de eeuw voor Christus ontstonden er kleine nederzettingen op twee van de zeven heuvels. In de 7de eeuw voor Christus kwamen er nieuwe nederzettingen bij, nu ook op een derde heuvel, gevolgd door weer nieuwe nederzettingen in de 6de eeuw voor Christus. De Etrusken vielen in die tijd deze nederzettingen binnen en ze verenigden de nederzettingen van de drie heuvels tot een stad. In de 4de eeuw voor Christus kwamen er ook op de vier andere heuvels nederzettingen. Doordat er een muur werd gebouwd die alles met elkaar verbond ontstond er een echte stad die snel zijn expansie beleefde. Rome heeft een belangrijke plaats gespeeld in de wereldgeschiedenis, zeker als hoofdstad van de Romeinse wereldmacht.

Vandaag wonen in Rome 2.741.086 mensen (2009). Het is de hoofdstad van Italië en ook de plaats waar het Vaticaanstad gelegen is.

Voorwerp: De Fontana della Aqua Felice wordt ook wel eens de Mozesfontein genoemd. De fontein werd gebouwd in opdracht van Paus Sixtus V. Eigenlijk maakte het deel uit van een groter project namelijk de restauratie van het aquaduct Aqua Alexandriana dat na de restauratie een nieuwe naam kreeg naar de paus: Aqua Felice. De paus was immers geboren onder de naam Felice Peretti da Montalto. De opdracht voor het bouwen van de indrukwekkende fontein gaf de paus in 1585 aan zijn huisarchitect Domenico Fontana. Deze architect kwam met een ontwerp met drie sierlijke bogen. Verscheidene kunstenaars werden ingeschakeld voor de realisatie ervan. In 1587 was de fontein gereed.

In de drie triomfbogen worden Bijbelse taferelen uitgebeeld. In de middelste triomfboog is Mozes te zien die met Gods kracht water uit de rots laat komen. Hij staat op deze rots en het water van de fontein vloeit onder hem door. Aan de linkerzijde is Aäron te zien die de Israëlieten door het water leidt. Ook onder hem door stroomt het water. Aan de rechterzijde van Mozes is Jozua te zien die het leger de Rode Zee wijst. En ook hier stroomt het water onder de beelden.

Godsnaam: Betreffende Gods naam is het beeld van Aaron interessant. Conform de instructies die hem gegeven werden, is er op zijn hoofddeksel een plaat bevestigd (dat van zuiver goud was), waarin de woorden "Heiligheid behoort JHWH” gegraveerd waren (Ex 28:36).

 

 

 

In het midden...

 

De rechterzijde...

 

De linkerzijde...

 

 

naar boven