Opmerkelijk

Bul Universiteit Amsterdam

Het woord 'bul' komt van het Latijnse 'bulla', het loden of soms gouden zegel aan pauselijke oorkonden. Ondanks de oorsprong van het woord verstrekt niet alleen de paus bullen. Ook bij vorsten en universiteiten is een bul synoniem voor een officieel document. In Nederland, en die bul die we tonen is van Nederland, is een bul van de universiteit een oorkonde die als bewijs dient dat de ontvanger zijn universitaire opleiding, doctoraalexamen of masterexamen heeft afgerond. Hij heeft nu de titel van doctorandus, meester, ingenieur of master verworven.

 

Om redenen voor de privacy is een gedeelte van de bul afgedekt.
Deze bul werd verstrekt op 21 november 1956.

Bovenaan staat in het groot:

RECTOR MAGNIFICUS ET SENATUS UNIVERSITATIS LIBERAE REFORMATAE
quae AMSTELODAMI est

 

 

Wat ons in verband met Gods naam interesseert is het zegel dat bevestigd werd aan de bul.

 

 

 

Het omschrift is:

SIG. UNIV. LIB. RBP AMST -
AUTIL. NOSTE IN NOM. DOMINI

In het zegel is bovenaan Gods naam te zien in het Hebreeuws.

 

 

- naar boven -