Dichters

Gerrit ten Bruggencate Hermz.

Gerrit ten Bruggecate is geboren te Almelo op 23 maart 1803 als zoon van Hermannus ten Bruggencate en Anna Hagedoorn. Van zijn beroepsleven is gekend dat hij een handelaar was in kruideniers- en koloniale waren. Hij huwde in 1827 met Christina Johana Hagendoorn, samen kregen ze acht kinderen. Naast zijn bezigheid als handelaar wijdde hij zich ook aan de poëzie. Zijn poëzie werd dan verspreid in jaarboekjes en maandschriften, om vervolgens in het jaar 1838 in één bundel verzameld te worden onder de naam 'Gedichten'. Hij overleed op 6 maart 1853 eveneens te Almelo, net geen 50 jaar oud.

Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'Mozes' dood'.

(terug te vinden in: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme.)

Blz. 628 - 629

 

- top -