Dichters

Herman Johan Aloysius Schaepman

H. J. A. M. Schaepman gaf in 1889 een boekje uit met de veelzeggende titel 'Nieuwe Gedichten'. Het was inderdaad zo dat hij reeds daarvoor al heel wat gepubliceerd had.

Herman Schaepman is geboren in Tubbingen (in Overijsel) op 2 maart 1844, als burgemeesterszoon. Hij studeerde theologie en in 1867 werd hij tot priester gewijd. In 1869 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Het jaar nadien , oktober 1870, was hij werkzaam als professor aan het seminarie te Rijsenburg. Ondertussen begon hij ook aan een politieke carrière. In 1880 werd hij als eerste katholieke priester lid van de Tweede Kamer en spoedig daarop voorzitter van de katholieke fractie, wat hij zou blijven tot aan zijn dood. Hij overleed op 21 januari 1903 in Rome, 58 jaar oud.

Hij schreef, zoals reeds aangehaald, ook proza.

 

- top -