Dichters

Jan Coenraad Pruimers

Jan Coenraad Pruimers is geboren in 1799 in Zwolle, hoewel in het boek waar we de Goddelijke Naam vonden het jaar 1800 wordt opgegeven. In 1821 promoveerde Jan Coenraad in de rechten en hij vestigde zich als advocaat te Zwolle. Veel meer is er niet te vinden, deze jonge man werd slechts 22 jaar oud. Op 31 januari 1822 overleed hij.

Hij heeft één dichtbundel uitgegeven met de dichterlijke naam 'Rijmen' (1821). Hij gebruikte de Goddelijke Naam in het gedicht 'God'. (zie: 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme).

- top -