Dichters

Heinrich Heine

Christian Johann Heinrich Heine (Düsseldorf, 13 december 1797- Parijs, 17 februari 1856) was een van de belangrijkste Duitse dichters. er wordt van hem gezegd dat hij "de laatste dichter der romatiek is. Hij maakte de dagelijkse spraak lyrisch en hij verleende de Duitse spraak een nooit eerder gekende elegante flair."

 

Heinrich Heine
1797-1856

 

Heinrich Heine studeerde aan de universiteiten van Bonn, Berlijn en Göttingen, maar hij was meer geïnteresseerd in literatuur, dan in de rechten. In 1825 studeerde hij er desalniettemin in af. Vanwege zijn Joodse afkomt en zijn politieke instelling werd Heine vaak vijandig behandelt. In 1825 trad hij om opportunistische reden toe tot de Lutherse kerk. In het Duitsland van die tijd werd Heine niet gewaardeerd. Zijn kritische blik werd hem zelfs zodanig kwalijk genomen dat er in 1835 geprobeerd werd om zijn werk door het gehele land te verbieden en dit lukte. In reactie op zijn verbanning schreef hij in 1844 "Deutschland, ein Wintermärchen". Heden ten dage behoort hij tot één van de meest vertaalde en vertoonde dichters van de Duitse spraak.

Het is in dit boek "Deutschland, ein Wintermärchen" (gedigitalizeerd door Google) dat we de Goddelijke naam terug vinden.


 

..............

 


 

Ook in een tweede boek vinden we Gods naam terug.

 

 

Het boek heet:

 

In het gedicht Belsazar:

 

 

- top -