Dichters

Petrus Augustus De Génestet

Petrus Augustus De Génestet was de best verkochte dichter in de tweede helft van de 19de eeuw. Dichter De Génestet is geboren op 21 november 1829 te Amsterdam. Hij studeerde theologie en in 1852 werd hij predikant of dominee bij de Remonstrantse Gemeente in Delft. In hetzelfde jaar 1852 huwde hij met Henriette Bienfait, hun huwelijk werd gezegend met 2 kinderen. In 1859 sloeg het noodlot toe, in dat jaar stierven zijn vrouw en één van hun kinderen aan tuberculose (TBC). Twee jaar later werd hijzelf het slachtoffer van deze ziekte - hij overleed op 2 juli 1861 te Rozendaal, slechts 31 jaar oud.

Als dichter wordt hij geroemd vanwege zijn ontroerende, vaak humoristische en muzikale poëzie.

De Génestet
1829-1861

 

Het heel bekende gedicht 'Het Penningske der Weduwe' (te vinden in zijn 'Complete Gedichten' uitgegeven door de Nederlandsche Bibliotheek) schreef hij in het jaar 1846. In dit gedicht staat de Goddelijke Naam driemaal.

 

- top -