Dichters

Nicolaas Beets

Nicolaas Beets werd in Haarlem geboren op 13 september 1814. Hij was de zoon van een apotheker en studeerde van 1833 tot 1839 theologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij in 1839 promoveerde tot doctor in de theologie. in 1840 werd hij predikant aan de Nederlandse Hervormde Kerk in Heemstede. In hetzelfde jaar huwde hij met Aleida Van Foreest. In Heemstede richtte hij ook een basisschool op - een schooltje dat thans nog steeds zijn naam draagt. In 1854 werd hij geroepen naar Utrecht, van 1874 tot 1884 was hij hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Onder zijn eigen naam schreef Nicolaas Beets gedichten, preken en literaire beschouwingen. Hij gebruikte ook de pseudoniemen: 'Crito', 'Een evangeliedienaar' en 'Hildebrand'.Hij overleed op 13 Maart 1903 in Utrecht ten gevolge van een hersenbloeding.


Nicolaas Beets
1814 - 1903


Ook deze dichter kende en gebruikte de Goddelijke Naam. Een greep uit zijn 'Dichtwerken'...

 


 

Bladzijde 137 - 138

 

Bladzijde 144-145

 

Bladzijde 146 - 147

 


 

De uitgave van deze 'Dichtwerken' gebeurde in twee delen of beter gezegd in twee boeken. Ook in het tweede deel staat verscheidene malen de Goddelijke Naam.

 

Bladzijde 81

 

Bladzijde 86-87

 

Bladzijde 88-89

 

Bladzijde 90 en ook een gedicht op bladzijde 91

 

In een gedicht dat begint op bladzijde 173 (we tonen het gedeelte met de Naam)

........

 

Bladzijde 183

 

Bladzijde 188-189

 

In het gedicht 'JEREMIA' vanaf bladzijde 287 staat hij driemaal...

 

... een beetje verder...

 

 

Bladzijde 315-316

 

En tenslotte een laatste gedicht op bladzijde 322-324

 

 

- top -