Bijbels

De Psalmen - Jan Jakob Lodewijk Ten Kate

Datum en taal: Editie 1887 - Nederlands

Vertaler: Jan Jakob Lodewijk kwam op de wereld op 23 december 1819 te 's Gravenhage als zoon van Jan Herman en Johanna Henriëtta de Witte. Hij werd leerling van schoolhouder J. van Renesse en al vroeg gaf hij blijk van liefde voor taal en poëzie. Geïnspireerd door Bilderdijk en Da Costa ontwikkelde hij zich tot het predikambt en dichter zijn. Vanaf 1845 was hij predikant te Marken. In de maand mei van het zelfde jaar huwde hij met Johanna Sophia Waldorp, dochter van de beroemde schilder. Vervolgens was hij predikant te Almkerk, Middelburg en Amsterdam.

Als mens staat hij bekend wegens zijn goedhartigheid en vriendelijkheid. Vele onderscheidene letterkundige en wetenschappelijke genootschappen benoemden hem tot erelid. Verscheidene vorsten hebben hem een ordeteken verleend.

Hij overleed op 26 december 1889, net 70 jaar geworden.

 

Godsnaam: We tonen van hem reeds een Bijbelboek, Het boek Job, in onze lijst 'Bijbels'. Ook een boek met gedichten is terug te vinden op onze pagina 'dichters'. Hier tonen we een uitsnede van Psalmen 113:1 en 144:15. Ter opmerking, de 'Jah' in Hallelu-jah is een afkorting van de Goddelijke naam.

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven