Bijbels

Platenbijbel

Titel: (?) Platen van Julius Schnorr von Carolsfeld met verklarende bijschriften van J.C.H. Muré
Auteur / vertaler: Joannes Christianus Hubertus Muré 1828-1891
Illustrator: Julius Schnorr von Carolsfeld 1794-1872
Datum en taal: 1875 Nederlands

Vertaling: De priester Muré werd vooral bekend door zijn boek “Bijbelsche Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments”, uitgegeven in 1863-1866. In dit item is echter sprake van een ander indrukwekkend boek. Bij dit grote boekwerk is echter in de eerste plaats uitgegaan van de bekende afbeeldingen van de Duitse kunstschilder en graveur Julius Schnorr von Carolsfeld. Muré heeft ter verduidelijking van de ruim 200 bijbelse illustraties, een tekst toegevoegd die de lezer helpt de afgebeelde geschiedenis uit de Bijbel ten volle te begrijpen.

Biografie auteur: J.C.H. Muré werd 11 januari 1828 geboren te Maastricht. In 1853 werd hij tot priester gewijd. Als leraar aan het seminarie gaf hij behalve godsdienst ook lessen in de wijsbegeerte. In 1867 ontving Muré een aanstelling als pastoor te Berkenrode. Acht jaar later werd hij overgeplaatst naar Leiden. Op de kansel was hij een voortreffelijk redenaar, maar ook als schrijver toonde hij zich een meester in het taalgebruik. Van hem zijn een aantal religieuze boeken verschenen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Muré overleed 30 mei 1891 te Leiden.

Biografie illustrator: Julius Schnorr von Carolsfeld werd 26 maart 1794 in Leipzig (Duitsland) geboren. Hij stamt uit een bekende kunstenaarsfamilie, zijn vader en twee broers waren ook schilders. In 1811 begint hij zijn studie aan de Weense kunstacademie. Al spoedig verwerft hij zich faam als “Künstler der Deutschen Romantik” Door zijn omgang met andere kunstenaars sluit hij zich aan bij de “Kunstvereniging der Nazarener”, die als doel hebben om de religieuze kunst te vernieuwen. Zijn belangrijkste werk zijn de 240 houtsneden, die hij tussen 1852 en 1860 vervaardigde. Ze geven een gedetailleerd en compleet beeld van alle gebeurtenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De illustraties werden reeds in 1860 opgenomen in de Bijbelvertaling van Maarten Luther. Vanwege de schoonheid en de historische waarde worden de gravures van Julius Schnorr von Carolsfeld ook nu nog in moderne bijbels weergegeven. Julius overleed 24 mei 1872 in Dresden.

Godsnaam: Muré gebruikt bij één illustratie en bij enkele verklarende teksten de goddelijke naam Jehova

Teksten:
bij de afbeelding “De veldheer van Jehova's heirleger” - zie Jozua 5:13-15
bij de tekst “Overwinning der Madianieten” - zie Rechters 7: 18-20
bij de tekst “ Uiteinde van Abimelech” - zie Rechters 9:50-54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven