Bijbels

Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jezus Christus (in drie delen)

Datum en taal: 1861, Nederlands

Vertaling: Lipman was een advocaat van Joodse afkomst die overtuigd was overgestapt naar de Rooms-Katholieke kerk. Hij wilde een eigentijdse Bijbelvertaling maken. Van het Nieuwe Testament bewerkte hij vanaf 1859 de vier evangeliën, Handelingen der Apostelen en Paulus' brief aan de christenen in Rome (Romeinen)* Hierbij concentreerde hij zich in zijn vertaling vooral op de Latijnse Vulgaat en minder op de Griekse afschriften. Hij liet zijn Rooms-katholieke denkbeelden doorschijnen in zijn commentaren, wat zijn vertaling moeilijk aanvaardbaar maakte bij de Protestanten.

* De vertaling van de andere brieven van Paulus, Korinthiërs tot en met Hebreeën, werden postuum afgewerkt door H. Schaepman. De overige boeken van het Nieuwe Testament zijn niet meer verschenen.

Biografie vertaler: Samuël Philippus Lipman werd 27 april 1802 in Londen geboren. Hij studeerde in Duitsland en Amsterdam en voltooide zijn studies Rechten in 1822 aan de Universiteit van Leiden (NL). In 1823 werd hij advocaat te Amsterdam. Alhoewel hij als jood geboren was, bekeerde hij zich in 1852 tot het Rooms-katholicisme. Hij verhuisde naar Den Haag en wijdde zich aan zijn religieuze studies en zijn vertaling van het Nieuwe Testament. Verder schreef Lipman een boek over de geschiedenis van de staatskunde en vele pamfletten. Hij stierf 7 juli 1871 te Hilversum.

Godsnaam: Ondanks zijn Joodse achtergrond gebruikte Lipman toch Gods naam Jehova(h), op verscheidene plaatsen in zijn Bijbelvertaling.

Teksten: Voetnoot bij Markus 3:17, de voorrede van Romeinen en Hebreeën 2:7.

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven