Wereldwijd

Landa (Kungsbacka) - Kyrka

Stad: Landa is terug te vinden in het zuiden van Zweden, in de provincie Halland. Deze plaats is gesitueerd op 3 km ten noorden van Varberg en 4 km ten oosten van Åsa. Landa wordt eigenlijk beschreven als een parochie behorende tot de gemeente Kunsbacka. Het grondgebied van de huidige gemeente Kunsbacka, waartoe ook de stad Kunsbacka behoort, is zo groot dat het tot één van de grootste gemeenten van Zweden behoort qua oppervlakte. Het gehele grondgebied omvat niet minder dan 610 km². Op deze oppervlakte wonen 73.709 inwoners (2009). Kungsbacka behoorde tot de vrede in Brömsebro in 1645 tot Denemarken.

In Landa wonen 955 mensen (2009).

Gebouw: naar wordt aangenomen werd de kerk gebouwd rond het jaar 1200. In die dagen behoorde Halland nog tot Denemarken. Waarschijnlijk gebeurde de bouw met de hulp van cisterciënzer monniken van de abdij. Het uitzicht van de huidige kerk werd afgerond in 1795 na het bouwen van de toren.

Godsnaam: Gods naam is hier tweemaal te zien. De eerste maal op een altaarstuk dat dateert van het begin van de 17de eeuw. De tweede maal staat Gods naam in een plafondschildering. De plafondschilderingen dateren van 1804 en werden gemaakt door P. Hallberg en I.M. Hultgren.

 

 

 

 

Foto Wikimedia Commons (@Ulca08)
licenties Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported en GNU_Free_Documentation

 


Foto Wikimedia Commons (@Ulca08)
licenties Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported en GNU_Free_Documentation

 

Detail van vorige foto

 

 

- naar boven -