Wereldwijd

Strijen - Sint-Lambertuskerk

Stad: Strijen, in het plaatselijk dialect 'Strien', is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente Strijen telde 8.924 inwoners aanvang 2010. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het riviertje de Striene die er nabij liep. De oprichtingsakte is gedateerd op 992, in deze akte schenkt een gravin van Strijen verschillende onroerende goederen (www.strijen.nl). Om enkele andere data te noemen: omstreeks 1200 werd de titel Heer van Strijen aangenomen; in 1759 woedde er een afschuwelijke brand waarbij 102 huizen werden verwoest, de Tweede Wereldoorlog maakte vele slachtoffers in Strijen en in 1953 eiste de watersnoodramp 44 mensen en vele gebouwen.

Gebouw: Sint-Lambertuskerk

De Grote of Sint-Lambertuskerk van de Nederlands Hervormde Kerk is te vinden in de kerkstraat 48. Het huidige kerkgebouw is heel oud. Het koor (oostelijk deel) dateert vermoedelijk uit 1400, het schip dateert van 1511.

Godsnaam: Aan de binnenzijde, boven een deur staat heel mooi de tekst : "Jehovah zegt". Onder de Goddelijken naam wordt een aanhaling gedaan uit 1 Samuel 2:30: "Die My Eeren zal Ik Eeren, Die My Versmaden Zullen Ligt Geacht Worden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -