Wereldwijd

Oud Beijerland - Oude Raadhuis

Stad: In 1559 werd het dorp Beijerland, in de provincie Zuid-Holland, gesticht door Graaf Lamoraal van Egmond. De naam van zijn echtgenote was Sabina van Beijeren, vandaar de naam voor het dorp. Graaf Lamoraal van Egmond verwierf het gebied na de dood van zijn broer Karel in 1541. Hij liet het in 1557 bedijken. Enige jaren na het stichten van het dorp werden de polders uitgebreid en om een onderscheid te maken met een weer nieuw dorp, veranderde de naam Beijerland in Oud-Beijerland. Het nieuwe dorp heette immers Nieuw-Beijerland. Tussen haakjes verteld, het was deze Graaf van Egmond die in 1568 samen met Graaf van Hoorne werd onthoofd op verordening van Filips II.

Het dorp leefde eeuwenlang van handel, industrie, landbouw en visserij. Vandaag wonen hier 23.564 mensen.

Gebouw: Oude Raadhuis - Waterstal 1

Het Oude Raadhuis werd gebouwd in 1622. In de jaren dat al bestaat deed het dienst als gebouw voor de hoge vierschaar, later voor de kantonrechter. De schout en de leenmannen kwamen hier bij elkaar, het polderbestuur hield er zijn vergaderingen, het was de zetel van het gemeentebestuur en zelfs de gemeentelijke administratie werd er uitgevoerd. Dit was tot diep de jaren zeventig van vorige eeuw. Vandaag doet het gebouw dienst voor de VVV, de stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek (expositie bodemvondsten) en de stichting 'Het Oude Raadhuis' (wisselende exposities).

Godsnaam: In de oude raadzaal (waar men nog steeds kan huwen) zijn verschillende brandgeschilderde ramen te zien. In één van de afbeeldingen staat bovenaan het Tetragrammaton.

 

 

 

 

 

 

 

 

We tonen ook de andere ramen in deze zaal.

 

 

 

Op een bord (laatste foto) wordt ter plaatse nog eens de nadruk gelegd op alle afbeeldingen.

 

 

- naar boven -