Wereldwijd

Nijmegen - Begraafplaats Heilig Land Stichting

Stad: Nijmegen is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland, dichtbij de grens met Duitsland. De geschiedenis van de stad gaat heel ver terug, wel meer dan 2000 jaar. Zo kreeg de stad in het jaar 100 al marktrechten. Andere belangrijke data zijn 1230 en 1402. In 1230 werd Nijmegen een vrije rijksstad. Een vrije rijksstad of vrijstad stond niet onder de heerschappij van een heer doch viel in principe enkel onder het gezag van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Het waren dus eigenlijk een soort ministaatjes hoewel in de praktijk ze toch nog vaak onder een heer vielen. In 1402 werd Nijmegen hanzestad. Een hanza was een samenwerkingsverband tussen handelaars en steden pmet de bedoeling hun handel nog verder uit te breiden. Vandaag telt de stad Nijmegen 163.112 inwoners (2010). "Oudste stad, cultuur, sport, gezelligheid, evenementen, winkelen, uitgaan, de Waal en een gevarieerde, natuurlijke omgeving: dat is Nijmegen! " - www.nijmegen.nl.

Gebouw: Begraafplaats Heilig Land Stichting

Binnen de Heilig Land Stichting in Nijmegen ligt al sinds 1913 een bijzondere begraafplaats, die gebaseerd is op de gebruiken uit het oude Palestina. De graven liggen niet in lange rijen naast elkaar, zoals gewoonlijk, maar zijn als kleine privétuintjes ingeplant in een groot park. De graftuintjes met veel bloemen, vaak omheind door een muurtje of een hekwerk, ademen een serene rust en kalmte uit, die in plaats van een troosteloze, een vriendelijke aanblik geeft. Sinds 2004 is de begraafplaats een beschermd Rijksmonument in Nederland, wat tot het cultureel erfgoed behoort. Er liggen trouwens heel wat voorname Nederlanders begraven, en er komen nog regelmatig nieuwe graven bij.

Iemand die duidelijk zijn stempel op het Bezinningspark heeft gedrukt, door middel van beelden en reliëfs, is de Nederlandse kunstenaar Piet Gerrits (1878-1957) die hier zelf ook zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Hij heeft een kunstmatige berg “Golgotha” ontworpen, gemaakt uit beton. Bovenop de berg staat een kruis, wat herinnerd aan Christus’ offerandelijke dood. Rondom op de zijwanden van de Calvarieberg heeft hij Bijbelteksten gegraveerd.

Godsnaam:

De boom des levens

 

 

Een tekst die ons opviel was die uit Jeremia 11 vers 19, 20a, waarin de zinsnede voor komt: “MAAR NOG IS ER JEHOVAH GOD DER HEERSCHAREN DIE RECHT SPREEKT (IN) RECHTVAARDIGHEID”. De tekst is duidelijk leesbaar, omdat dit betonnen kunstwerk slechts enkele jaren geleden gerestaureerd is.

 

 

Hier dichtbij staat ook een oude stenen muur, in een hoekvorm, waarin met dezelfde hand teksten gegraveerd zijn. Door de ouderdom zijn deze wat minder duidelijk, maar toch nog leesbaar. Op één zijde van de muur staat een tekst gegraveerd uit Jeremia 9 vers 23, 24, waar staat:

ZOO SPREEKT JEHOVAH
DAT DE WIJZE ZICH NIET VERHEERLIJKE OM ZIJNE WIJSHEID,
DE STERKE ZICH NIET VERHEERLIJKE OM ZIJNE STERKTE,
DAT DE RIJKE ZICH NIET VERHEERLIJKE OM ZIJN RIJKDOM.
MAAR DIE ZICH VERHEERLIJKT, ZICH VERHEERLIJKEN HIER OM,
DAT HIJ DE WARE KENNIS BEZIT, DAT HIJ MIJ KENT,
DAT HIJ WEET DAT IK JEHOVAH BEN, DIE BARMHARTIGHEID,
RECHT EN GERECHTIGHEID UITOEFEN OVER DE AARDE.
WANT DAARIN SCHEP IK BEHAGEN ZEGT JEHOVAH.
PROFEET JEREMIA

We hebben niet kunnen achterhalen welke Bijbelvertaling de kunstenaar gebruikt heeft, maar het is opmerkelijk dat in deze tekst driemaal Gods gedenknaam Jehovah genoemd wordt.

 

 

 

Ter informatie: Op onze site bij de rubriek “Musea”, vindt men het Museumpark Orientalis terug, dat naast de begraafplaats gelegen is, en ook tot de Heilig Land Stichting behoort.

 

 

 

 

- naar boven -