Wereldwijd

Neerlangel - Sint-Jan de Doperkerk

Dorp: Neerlangel is sinds 2003 een dorp in de gemeente Oss, in de Nerderlandse provincie Noord-Brabant.

Het dorp ligt ten zuiden van de Maas, noordelijk van het vestingstadje Ravenstein. De naam Langel is afkomstig van de vorm die de rivier hier ooit had: een lange el. Langel was een heerlijkheid in het Land van Herpen. De nederzetting bij het kasteel van Ravenstein splitste Langel, waarna men is gaan spreken van Overlangel en Nederlangel, later Neerlangel. In 1191 was Albertus de Langel heer van Neerlangel en in 1330 Reijnoud de Langel. Het huidige Neerlangel heeft 58 inwoners (2011).

Gebouw: De Sint-Jan de Doperkerk

De oudste bekende kerk op deze plaats werd gebouwd in de 11de eeuw. De romaanse tufstenen toren is het nog bestaande restant van dit oorspronkelijke zaalkerkje. In de vijftiende eeuw is het kerkje met een gotisch koortje uitgebreid. Oorspronkelijk bedienden de pastoors van Langel ook het kasteel van Ravenstein, maar in 1538 blijkt de kapel in Ravenstein tot zelfstandige parochiekerk verheven en nog later raakt Neerlangel zijn status van zelfstandige parochie kwijt. In 1869 wordt het schip van de Sint-Jan de Doperkerk afgebroken en in neogotische stijl herbouwd. Idem de torenspits. Na een grondige restauratie, mede te danken aan de inzet van de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst, is het kerkje dat door de eeuwen heen onafgebroken is voorbehouden voor de katholieke eredienst, in 2011 opnieuw ingezegend.

Godsnaam: Gods naam is hier te zien midden in een driehoek, de symbolische voorstelling van de Heilige Drievuldigheid, boven de calvarie tegen de oostelijke buitenmuur van het koor van de kerk. Het tetragrammaton echter lijkt beschadigd waardoor het vierde karakter van rechts lijkt te ontbreken of beschadigd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -