Wereldwijd

Middelstum - Asingapoort

Stad:Middelstum is een dorp in het noorden van Nederland, in de provincie Groningen. Op 1 januari 2006 woonden er 2419 mensen. Deze gemeente is in 1990 opgegaan in de gemeenten Loppersum en Hefshuizen.

Gebouw: Asingapoort

Een heerd is de benaming voor een boerderij in Groningen. Eigenlijk komt het van 'haard' of stookplaats maar in de loop der geschiedenis is het synoniem geworden voor het gebouw, bijgebouw en landerijen van de boerderij. Het eerste gedeelte van de naam is vaak de familienaam van de eerste bewoners. Er komt een Asego voor in Middelstum in 1323 en ook een Eppo Asagama in 1371. De Asingaheerd in Middelstum, één van de drie edele heerden, is mogelijk genoemd naar deze Asego.

In de 16e eeuw werd op een appelhof achter de kerk op een wierde een huis gebouwd door Hercules van Ewsum. Dit huis lag op het terrein van de Asingaheerd. Het huis bleef in bezit van de familie van Ewsum tot 1596, toen het in bezit kwam van de familie Veelcker. Enkele jaren later is Asinga in bezit van Everardus Everardi ab Emda (d' Emda). Deze was tot 1594 raadsheer geweest van Groningen en gold voor zeer rijk. In 1587 was hij getrouwd met Albertien Veelcker. Zij hebben in 1611 het nog bestaande poortgebouw laten bouwen, zoals blijkt uit de familiewapens en het jaartal in de gevel. Zij waren katholiek gebleven en het gebouw diende als schuilkerk. Bij restauratie zijn dan ook sporen gevonden van de uitoefening van de katholieke godsdienst (bron: www.rna-project.org). Een schuilkerk (eigenlijk huiskerk) is een van buiten niet als zodanig herkenbaar kerkgebouw ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In 1744 werd de Asingaborg afgebroken - alleen het poortgebouw en een schuur bleven gespaard. Hedentendage is alleen nog het poortgebouw intact, mooi gerestaureerd.

Godsnaam: In de voorgevel prijkt een ingemetselde cartouche met het godsdienstige opschrift "Soli Deo Honor & Gloria 1611". De vertaling: "Alleen God zij de Eer en Glorie". Bovenaan is mooi Gods naam te zien met masoretische klinkertekens.

(met vriendelijke toestemming van de eigenaar)

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -