Wereldwijd

Dordrecht - de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk

Stad: Dordrecht is een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, 22 km ten zuidoosten van Rotterdam. Op de website www.vvvdordrecht.nl staat over Dordrecht: "Dordrecht is bijna duizend jaar geleden ontstaan aan het veenriviertje de Thuredrith en kreeg als eerste stad in Holland in 1220 stadsrechten. De historische binnenstad ligt verscholen tussen machtige rivieren. Het mooiste begin van een ontdekkingstocht is het Groothoofd, waar de Oude Maas, Noord en Merwede samenvloeien. De stad heeft in Holland lang een belangrijke rol gespeeld op het gebied van handel, politiek en religie. In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, vooral in het historisch havengebied."

Gebouw: De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk

Het oudste deel van de huidige kerk dateert uit 1285. In 1457 werd de kerk gedeeltelijk vernietigd in een brand, maar vier jaar later weer in gebruik genomen. De kerk is gebouwd in de stijl van de Brabantse gotiek. Het is de Vlaamse bouwmeester Evert Spoorwater die hierin een belangrijk aandeel heeft gehad. De kerk heeft, als enige in Holland, een stenen gewelf. Met haar 108 m. lengte en 24 m. hoogte is ze één van de grootste middeleeuwse kerken in Nederland.

Voorwerp: Op dit gebrandschilderde raam speelt de geschiedenis van Dordrecht een grote rol. In 1572 werd in Dordrecht de Vrije Statenvergadering gehouden. Deze gebeurtenis wordt afgebeeld door de wapens van de steden, waarvan afgevaardigden deze vergadering bijwoonden. Er worden ook personen afgebeeld, die een belangrijke rol gespeeld hebben op de Nationale Synode. De vier Hebreeuwse letters bovenin het venster, twee rechts en twee links gescheiden door een stenen raamstijl, vormen samen JHWH. De letters maken deel uit van een afbeelding die men op de achtergrond ziet. Het lijkt op een monumentale poort gedragen door twee zuilen, met bovenin een Bijbel en daarboven in een stralende driehoek het tetragram. Deze afbeelding vindt men terug in de titelpagina van de oudere Statenbijbels, met name die van de 17e en 18e eeuw.

 

 

 

 

 

- naar boven -