Wereldwijd

Delft - Oud-Katholieke schuilkerk Bagijnhof

Stad: "Delft is een stad van toerisme en techniek. Van Oranjeverleden en van kunstzinnig blauw aardewerk. Die elementen bepalen grofweg het karakter van de historische stad" (- website van de stad Delft).

Delft is een stad in Zuid-Holland, Nederland. De stad, met zijn 96.000 inwoners (2009), kan bogen op een lange geschiedenis. De stad is ontstaan aan een gegraven waterloop: de Delf. Vandaar komt ook de naam, delven betekent immers graven. In 1246 verkreeg de stad reeds het stadsrecht uit handen van Graaf Willem II. Het 'stadsrecht' is een benaming voor bijzondere rechten en privileges die werden toegekend zoals marktrecht, tolrecht, het recht stadsmuren te maken, een eigen rechtbank enz.

Gebouw: Oud-Katholieke schuilkerk Bagijnhof

Het Delftse Begijnhof (thans Bagijnhof gespeld) is ontstaan in de 13de eeuw. Bij een stadsbrand in 1536 werd het grotendeels in de as gelegd. De herbouw van de kapel begon rond 1550 - ze werd waarschijnlijk nooit voleindigd. Kort na de Reformatie werd ze - of wat er nog van over was - gesloopt. In de 18de eeuw werden een aantal katholieken door de paus in de ban geslagen omdat zij wilden vasthouden aan wat men noemde 'oudkerkelijke opvattingen'. In 1723 werd door hen een eigen kerkgenootschap opgericht, namelijk de Oud-Katholieke Kerk. In Delft maakten zij in 1743 een schuilkerk. Aan het uiterlijk werd geen aandacht besteed; een schuilkerk (of huiskerk) is van buiten niet als zodanig herkenbaar. De Nederlanders werden immers geacht om allen over te stappen naar de Gereformeerde Kerk. Katholieken moesten hun toevlucht nemen tot verborgen en illegale kerkjes, vandaar de naam 'schuilkerk'.

Het interieur van deze kerk werd weelderig barok.

Godsnaam: Bovenaan in de koepel is Gods naam te zien...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -