Wereldwijd

Bunschoten - Christelijk Gereformeerde Kerk

Stad: De gemeente Bunschoten ligt in het noorden van de provincie Utrecht. Onder Bunschoten vallen ook de dorpen Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. In totaal is deze gemeente bevolkt door 20.000 inwoners. Bunschoten is altijd een dorp van landbouwers geweest, terwijl het iets noordelijker gelegen Spakenburg een dorp van vissers was gelegen aan de Zuiderzee. Na het plaatsen van de afsluitdijk in 1932 is de Zuiderzee het IJselmeer geworden en na de gedeeltelijke inpoldering van het IJselmeer, om nieuw land te winnen, ligt het dorp nu aan het Eemmeer. In Spakenburg is er nog altijd een haven.

Het dorpsleven was vroeger zeer gesloten en kende vele tradities, die nu langzaam aan het verdwijnen zijn. Typisch voor de dorpen zijn de oude klederdrachten, die vroeger alom gedragen werden, doch nu slechts door een minderheid van meestal oudere vrouwen. De dorpen hebben ook duidelijk een Protestants karakter wat direct duidelijk wordt in het grote aantal kerken op zo'n kleine oppervlakte. De verschillende christelijke groeperingen hebben elk hun eigen kerkgebouw.

Gebouw: Gereformeerde Kerk

De eerste steen van deze kerk werd gelegd op maandag 21 dec. 1953. Een groot aantal kerkleden en veel belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Op 23 juli 1954 kon de kerk in gebruik genomen worden. Het gebouw dat normaal 750 zitplaatsen biedt, kon die avond 1000 bezoekers ontvangen. Na het zingen van Psalmen werden er dankbetuigingen gericht aan al degenen die hadden meegewerkt aan het verfraaien van de kerk. Toen richtte de dominee de gedachten op God met de woorden: “Niet ons o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertierenheid al de eer en roem gegeven.” Bij deze gelegenheid werd een fraaie nieuwe kanselbijbel als geschenk aangeboden.

Bij het lezen van de geschiedenis van het kerkgebouw viel een aardig detail op. Bij de inwijding van het eerste stenen kerkgebouw in 1910 had Ds. De Bruyne de tekst gelezen uit 1 Kon. 8:29a: “Dat Uwe ogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn.”

Godsnaam: In deze kerk zijn er twee ramen waarin Gods naam voluit geschreven staat in een Latijnse tekst.

 


 

Het eerste raam vermeldt de tekst uit Spreuken 18:10 “De naam van Jehovae is een sterke toren.” Behalve de Godsnaam als 'Jehovae' zien we in de zon boven de toren ook het Tetragrammaton staan.

 

 

Het tweede raam toont de stenen tafelen met daarbij de tekst uit Psalm 19:7 “De wet van Iehovae is volmaakt.” Hier staat de Godsnaam in het Latijn: 'Iehovae'. Ook op de stenen tafelen zien we minstens één maal het tetragram.

 

 

 

In de kerk vinden we ook twee prachtige oude Bijbels, waarvan één geschonken is ter gelegenheid van de opening van de kerk in 1954. De tweede Bijbel is een uitgave van de Gebroeders Keur uit het jaar 1702. Bij Genesis 2:4 wordt in de voetnoot uitgelegd dat waar Heere in hoofdletters staat, er in het oorspronkelijke Hebreeuws “Jehovah” stond.

 

 

Met vriendelijke dank voor de gelegenheid die ons geboden werd om de bijgaande foto's te kunnen maken.
Webadres: www.cgkbunschoten.nl
.

 

 

 

 

- naar boven -