Wereldwijd

Amsterdam - Gevelsteen

Stad: De geschiedenis van Amsterdam begint omstreeks het jaar 1000. Toen begon men dit waterrijke gebied te ontginnen. Men moest dijken bouwen om het bewoonbare land tegen het water te beschermen. De stad was door middel van het IJ (de haven van Amsterdam) verbonden met de Zuiderzee. In de monding van de rivier de Amstel werd in de 13e eeuw een dam aangelegd. Hierdoor ontstond de naam Amstelredam, wat later Amsterdam werd.

Omstreeks 1300 ontving Amsterdam de officiële stadsrechten. Met de uitbreiding van de stad werden er grachten gegraven. Maar door de drassige ondergrond moesten de huizen op houten palen gebouwd worden, die diep in de grond werden gefundeerd. In de 15e eeuw was Amsterdam uitgegroeid tot de belangrijkste handelsstad van Nederland. De stad telde aan het einde van de 17e eeuw reeds meer dan 200.000 inwoners, wat uitzonderlijk was in die tijd.

De beroemde grachtengordel in het centrum van Amsterdam staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Amsterdam telt, met ruim de helft allochtonen onder haar bewoners, het meeste aantal nationaliteiten ter wereld, in één stad. Begin dit jaar had Amsterdam 790.000 inwoners. Eén van de beroemdste inwoners van Amsterdam was het meisje Anne Frank, die in Wereldoorlog II, in de schaduw van de Westertoren, haar wereldberoemde “Dagboek” schreef. Helaas heeft zij, tezamen met 75.000 andere Amsterdamse joden, de oorlog niet overleefd. Naast de rondvaarten door de Amsterdamse grachten en de vele architectonische bouwwerken, zijn de musea van Amsterdam ook een toeristische attractie. We zijn er trots op dat we u op onze site ook enkele kostbare museumstukken mogen tonen. (zie de rubriek Musea).

Voorwerp: Een gevelsteen waarop de naam 'JOHOVA' voorkomt. (NB het dwarsstreepje van de “H” is door ouderdom weggesleten, maar op oudere foto's nog duidelijk zichtbaar). De naam van God wordt hierbij geschreven op een manier die we nog niet eerder hebben gezien.

De vereniging van Amsterdamse gevelstenen ijvert voor de bewaring en restauratie van dergelijk materiaal. In 1971 werd de steen ingemetseld in de zijmuur van een kinderspeeltuintje, wat zich tussen de nummers 22 en 29 bevind, in de straat Laagte Kadijk (in de buurt van de Amsterdamse dierentuin Artis). Over de oorsprong van deze gevelsteen is weinig bekend. De steen is gevonden in een opslagplaats tussen bouwfragmenten, zuilen en ander afbraakmateriaal, waaronder nog tientallen andere gevelstenen. Waarschijnlijk is de steen afkomstig van een religieus gebouw, een kerk of kapel die reeds lang geleden afgebroken is. Het kan misschien ook uit joodse kringen afkomstig zijn.

Er is heel wat symboliek terug te vinden op de steen. Ook op oude Nederlandse munten zien we de arm met het zwaard, die uit de hemel komt, soms afgebeeld staan. Het duidt vaak op Gods aanwezigheid ter bescherming van zijn volk en om te strijden tegen zijn vijanden. - Zie onze rubriek “Munten” met de munten van 1592, 1598, 1602, 1637.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -