Wereldwijd

Jeruzalem - Stad van David

Stad: Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. De eerste maal dat de stad in de Bijbel genoemd wordt heette ze 'Salem' wat vrede betekent (Genesis 14:18). Jeruzalem ligt ongeveer 55 km landinwaarts vanaf de Middellandse Zee en zo’n 25 km pal ten westen van het noordeinde einde van de Dode Zee, in de heuvels van de centrale bergketen. (Vgl. Ps 125:2.) De stad ligt 750 m boven de zeespiegel. In de loop der geschiedenis heeft er veel plaats gevonden in de stad! De stad vandaag is belangrijk voor vele religies. Volgens The 2000 Statistical Yearbook of Jerusalem zijn er maar liefst 1204 synagogen, 158 kerken en 73 moskeeën. Voor joden is het de stad waar David zijn residentie plaatste. Het is de stad van de tempel van Salomo. Voor Christenen komt erbij dat de stad in Jezus' leven zo'n groot aandeel had. Voor moslims is het de derde heiligste stad na Mekka en Medina. Moslims geloven dat hier de profeet Mohamed zijn Nachtreis of Isra en Mi'raj naar de hemel maakte.

In 2009 woonden er in Jeruzalem 763.600 mensen.

Het gebied dat men 'de stad van David noemt', is eigenlijk een gebied binnenin de stad Jeruzalem, aanliggend aan de westerse muur.

Gebouw: Aan de ingang ervan worden de bezoekers welkom geheten door een harp, als verwijzing naar het muziekinstrument dat David bespeelde. Een tekst op een muur heet 'the song of ascents' ofwel vertaald: 'een lied der opgangen'. Merk op dat de titels van de Psalmen 120 tot 124 ook zo heten. In dit muurschrift staat verscheidene malen de Goddelijke Naam. Een duidelijk voorbeeld is te zien op de onderlijn, in het midden van foto 3.

 

 

 

- naar boven -