Wereldwijd

Straatsburg - Cathédrale Notre Dame

Stad: Straatsburg is een stad in het noordoosten van Frankrijk. De stad, met ongeveer 264.000 inwoners, kan bogen op een lange geschiedenis die teruggaat tot voor de tijd van de Romeinen. Vandaag de dag is Straatsburg bekend als zetel van de Raad van Europa en het Europese Hof voor de rechten van de Mens. Tesamen met Brussel is het ook de zetel van het Europese Parlement.

Gebouw: De Notre dame van Straatsburg is één van de grootste en beroemdste kathedralen van Frankrijk. In 510 werd in opdracht van Clovis op de huidige plek, waar de kathedraal staat, een kerk gebouwd van hout en leem. In 675 werd deze kerk vergroot. In 873 brandde de kerk grotendeels af. Een nieuwe kathedraal werd gebouwd en voleindigd in het jaar 1050, maar ook deze kerk werd in de 12de eeuw door verscheidene branden getroffen. Sindsdien zijn er verscheidene grote verbouwingen geweest over de eeuwen heen, waarbij tevens de romaanse stijl vervangen werd door de gotische stijl. In 1439 werd de 142 meter hoge noordertoren voleindigd, die lange tijd als het achtste wereldwonder werd beschouwd.


Voorwerp: Aan de noordkant van het koor staat een 18 meter hoge astronomische klok. De huidige klok dateert van 1843. Het is de derde klok in de kathedraal. De eerste was er reeds in 1352. De tweede was er in 1574. Deze klok is van de hand van Jean-Baptiste Schwilgué. Hij besteedde meer dan een jaar aan de opleiding van zijn 30 arbeiders alvorens met de daadwerkelijke constructie te beginnen.

Gods naam staat aan de linkerzijde van de klok geschreven als het tetragrammaton, boven het Griekse Théos en het Latijnse Deus (beide woorden betekenen 'God').

 

 

Foto Wikimedia Commons (© Didier B.)
Licentie Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

 

 

 


 

 

- naar boven -