Wereldwijd

Saint-Pol-de-Léon - Cathédrale Saint-Paul

Stad: Saint-Pol-de-Léon is een dorp in het noordwesten van Frankrijk, in Bretagne. In het Bretoens is de uitpraak van deze plaats 'Kastell Paol'. Deze gemeente heeft vandaag ongeveer 7.400 inwoners.

Gebouw: Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom. Het is ook de zetel van de bisschop. Het bisdom van Saint-Pol-de-Léon werd opgericht in het 6e eeuw. De naam van de kathedraal verwijst naar de eerste bisschop, benoemd door de Frankische Koning Childebert, Saint Paul (pol) Aurelian (ca. 490 - ca. 572). De eerste kerk op deze plaats werd vernietigd door de Denen in het jaar 875. Ze werd opnieuw opgebouwd in de twaalfde eeuw en werd een basis voor het huidige Gothische gebouw. De naaf, de zijwanden en de voorgevel zijn van de 13de en 14de eeuw. De apsis, het koor en de zijkapellen dateren 15de en 16de eeuw.

Voorwerp: Gods naam kan hier tweemaal gezien worden. De eerste maal bovenin een raam. De tweede maal op de bisschopstroon, zij het dat de schrijfwijze niet helemaal juist is.

 

 

 

 

Beeldband

(klik op de foto)


 

 

 

- naar boven -