Wereldwijd

Eu - église Notre-Dame-et-St.-Laurent

Stad: In het noorden van Normandië ligt het plaatsje Eu, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime (arrondissement Dieppe). De naam van deze gemeente is verbonden met de rivier waar ze aan ligt. De naam van de rivier nu is Bresle, maar in de Middeleeuwen was ze bekend als Ou, waarvan dan de naam Eu kwam.

Enkele momenten in de geschiedenis worden gekoesterd door Eu. Om er enkele te noemen. In 1040 huwde William, Hertog van Normandië (de latere William de Veroveraar, Koning van Engeland) hier met Mathilde, de dochter van de Graaf van Vlaanderen. Laurence O'Toole, de aartsbisschop van Dublin en Pauselijk legaat, werd hier op weg naar Koning Hendrik II van Engeland ziek en stierf. Dit was in 1180. Koning Richard I van Engeland, bekend als Richard Leeuwenhart, liet in de 12de eeuw in Eu de stadsmuren bouwen. Jeanne d'Arc passeerde hier als Engelse gevangene in 1430.

Vandaag wonen in Eu 8000 mensen die Eudois worden genoemd.

Gebouw: De gotische kerk Notre-Dame-et-St. Laurent wordt beschouwd als een meesterstuk van de spitsbogenstijl van de 13e eeuw. De kerk is gebouwd tussen 1186 en 1240. Oorspronkelijk was ze deel van een abdij van de domheren van Saint Victor, waarvan de kloostergebouwen steunden tegen de kerk. Het klooster is vernietigd door de Franse Revolutie. De kerk is gewijd aan Maria en aan St. Laurent O'Toole, de reeds hierboven aangehaalde aartsbisschop.

Voorwerp: In de kerk hangt een schilderij, de doop van Jezus voorstellende. Boven Jezus en de duif (voorstellende de heilige geest) staat een driehoek met daarin het Tetragrammaton. Verder is in de kerk nog driemaal een driehoek terug te vinden is, mogelijk wel met de bedoeling Gods naam weer te geven maar....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -