Wereldwijd

Besançon - Cathédrale Saint Jean

Stad: Besançon is een stad in het oosten van Frankrijk, in de regio Franche-Comté. Deze stad, met zijn 116.000 inwoners, kan bogen op een hele lange geschiedenis. Er is sprake van Gallische stammen in de streek rond 1500 voor Christus. Julius Caesar heeft de stad in 58 voor Christus gebruikt als steunpunt in zijn strijd tegen de Sueven, een West-Germaans volk.

Gebouw: De Cathédrale Saint-Jean de Besançon is gesitueerd aan de voet van mont Saint-Étienne, achter de Porte Noire, een Gallo-Romeinse Arc de Triomph. De eerste kathedraal werd gebouwd onder Karel de Grote, maar was pas gereed in het jaar van zijn overlijden, in 814. De kathedraal werd grondig verbouwd in de 12de eeuw (tussen 1127 en 1161) en vervolgens waren er nogmaals belangrijke veranderingen en restauraties in de 18e eeuw.

Voorwerp: Gods naam is tweemaal in de kerk terug te vinden in de vorm van het tetragrammaton. De eerste maal in een stralende driehoek, de tweede maal op een altaar.

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -