Wereldwijd

Waldeck-Netze - St. Maria und die vier Gekrönten

Stad: Netze is een klein dorpje dat thans als stadsdeel of district deel uitmaakt van de stad Waldeck. Het dorp ligt op een hoogte van 320 meter, tussen Korbach en Bad Wildungen. Opzoekingswerk leert dat het dorp vroeger een "Haufendorf" was. Een Haufendorp is een dorp dat niet planmatig was aangelegd en dat vooral bestond uit omgeven hoven. De naam Netze kwam het eerst voor op een oorkonde van 1216. Een zekere Andreas von Netze was getuige in deze oorkonde. Het dorp moet echter veel ouder zijn. De Franken beschouwen Netze in de 7de en 8ste eeuw als een oriëntatiepunt tegen het zuidelijke Sachsenland (land van de Saksen).

Vandaag wonen er in Netze ongeveer 643 inwoners. Ter plaatse zijn verscheidene Fachwerkhäuser, ambachtshuizen, te zien. Dit is iets wat men toeristisch gezien met veel trots vermeld.

De stad Waldeck, waarvan Netze deel uitmaakt, bestaat uit 10 districten. Het is gelegen nabij de wondermooie Edersee, een plaats bij vele toeristen gekend vanwege de mooie natuur.


Gebouw: St. Maria und die vier Gekrönten. Het door de Graven von Schmallenberg gestichtte klooster werd in 1228 betrokken door de Orde van de Cisterciënzers. Daar een voormalige kerk te klein was lieten ze een nieuwe kerk bouwen die ingewijd werd in 1280. Door de eeuwen heen zijn er vele renoveringen en verbouwingen geweest. In 1527 werd het klooster opgeheven ten gevolge van de Reformatie.


De Godsnaam: Gods naam is hier tweemaal terug te vinden. De eerste maal in de preekstoel, in de stijl barok, van het jaar 1663. Gods naam staat hier op de hemel ervan, een klein deel is bedekt door een duif.

De tweede maal staat hij op een gietijzeren grafsteen. Bovenaan de steen staat de naam Johannes Scipio, die hier pastoor was vanaf 1608 en hier in 1660 begraven werd naast het altaar. Hij was 85 jaar. Op de grafplaat staan 4 Bijbelteksten vermeld met de naam JOVA als godsnaam.

 

 

 

naar boven