Wereldwijd

Münster-Nienberge- Rüschhaus

Stad: Münster is een stad in de Duitse bondstaat Noordrijn-Westfalen. Officieel is de stad een 'Großstadt' of stad met meer dan 100.000 inwoners. In juni 2011 woonden hier maar liefst 288.050 inwoners. Münster is één van de grootste universiteitssteden van Duitsland.

Nienberge is een stadsdeel in het noordwesten van de stad Münster. Tot 1975 was dit een zelfstandige gemeente. In het noorden van Nienberge ontspringt de Nienberger bach, in het zuiden bevinden zich twee kleine riviertjes, de AA en de Aasee. Op een oppervlakte van 28 km² wonen ongeveer 7.000 mensen. Tot de bezienswaardigheid behoort zeker het barokke Rüschhaus.

 

Gebouw: Het huis Rüschhaus is een landhuis in Nienberge. De naam verwijst naar het nederduitse woord 'Rusk' of 'Rusch', waarmee een onbebouwd landbouwgebied beschreven wordt dat echter niet geschikt is als weide- of akkergebied. Het woord kan ook staan voor een waterrijke weide. Deze betekenis kan treffend zijn want ook vandaag wordt het Rüschhaus nog steeds omgeven door laaggelegen, erg vochtig land.

Het huis werd gebouwd tussen 1745 en 1748 naar de plannen van de barokke architect Johann Conrad Schlaun, die er ook zijn zomerresidentie nam. In 1825 kwam het landgoed in bezit van vrijheer Clemens-August II von Droste zu Hülshoff. Vrijheer is een Duitse adellijke titel, te vergelijken met baron. Hij was ook de vader van de beroemde dichteres Annette von Droste-Hülshoff. Ze geldt in Duitsland als één van de belangrijkste dichteressen.

 

Annette von Droste-Hülshoff
- schilderij van Johann Joseph Sprick (1838)

 

Annette von Droste-Hülshoff
- foto genomen in 1845

 

Na de dood van haar vader in 1826 betrok zij samen met haar moeder en zuster Jenny het elegante landhuis. Ze woonde hier tot 1846. De familie Droste zu Hülshoff verkocht het huis in 1979 aan de stad Münster.

 

 

Gods naam: Gods naam is hier terug te vinden in de windwijzer. Heel mooi is hier de goddelijke naam aangebracht in het Hebreeuws.

 

 

 

 

 

naar boven