Wereldwijd

Zaffelare - Onze Lieve Vrouw en Sint Petruskerk

Dorp: Zaffelare is een dorp in Oost-Vlaanderen, België, niet ver van de provincie hoofdstad Gent.

De oorsprong van de naam Zaffelare betekent “laar van Cappe”. Een laar is een open plek in het bos en Cappe was de toenmalige vertegenwoordiger van de Sint-Pietersabdij in Gent. Het grondgebied van Zaffelare was in die tijd eigendom van de Sint-Pietersabdij. Zaffelare ontstond in de 12e en 13e eeuw. Het gebied was voordien niet bewoond maar in de middeleeuwen werd het bos ontgonnen en ontstonden er landbouwgebieden. De omgeving van het dorp leverde landbouwprodukten op, maar ook hout, turf en hooi. In de jaren 1800 was Zaffelare een uitgesproken landbouwgebied. Tegen het einde van de eeuw nam de sierteelt van bloemen, vooral de azalea en de begonia, sterk toe en werden het voornaamste exportproduct van Zaffelare, Lochristi en omliggende gemeenten.

Rond 1800 werd Zaffelare een zelfstandige gemeente, tegenwoordig is het een deelgemeente van het nabijgelegen Lochristi. Het huidige Zaffelare telt ongeveer 3800 inwoners.

Gebouw: De bisschop van Doornik gaf in 1221 toelating om in Zaffelare een parochie te stichten en een kerk te bouwen. Naar het voorbeeld van de Gentse abdij werd de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de H. Petrus. Zoals met vele kerken het geval is, werd ook deze kerk meerdere keren geplunderd of verwoest. De huidige kerk werd gebouwd vanaf 1885. De toren kwam pas in 1907 tot voltooing. De stijl is neogotiek.

Voorwerp: Tot de kerkschatten behoort ongetwijfeld de antieke kazuifel, het priestergewaad dat in een glazen kast tentoongesteld staat in de kerk. Op de rug van het kleed is in een driehoek het tetragram geborduurd.

N.B. Misschien worden sommige kerkschatten, zoals deze kazuifel, slechts tijdelijk tentoongesteld tijdens speciale evenementen.