Wereldwijd

Vorst - Kerk Paters Barnabieten

Stad: Vorst is een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Over de oorsprong van de naam bestaan er twee verklaringen. De eerste verklaring is dat de Latijnse woorden foris en forestum oorspronkelijk een (al dan niet bebost) terrein aanduidden dat uitsluitend door de prins mocht worden gebruikt en dus niet voor het publiek toegankelijk was. In de middeleeuwen werd er altijd van forestem silvam gesproken: privé-bos. Een tweede uitleg is dat de naam van de gemeente in verband staat met het bos dat de gemeente oorspronkelijk was. Het Latijnse woord Forestis Silva, dat « Koninklijk Bos » betekent, lag aan de basis van de huidige naam van Vorst. - bron: website van de gemeente Vorst.

Tussen 1830 en 1870 transformeerde Vorst van landelijk dorp tot verstedelijkte gemeente. Vorst is vandaag op cultureel gebied gekend voor de concerthal Vorst Nationaal die een capaciteit heeft van 8.000 toeschouwers. De gemeente telt vandaag 48.906 inwoners (2008).

Gebouw: Over de kerk vonden we het volgende: "In de loop van de XIXe eeuw trachten de Paters Barnabieten zich te vestigen in Brussel. Ze verwezenlijken deze inplanting rond 1896 en ze vestigen zich in de nieuwe wijk van Berkendaal op de grenzen van Vorst en Elsene. Na meerdere verhuizingen verwerven ze een terrein tegenover de Darwinstraat, een terrein dat zich uitstrekt vanaf de Brugmannlaan tot aan de Albertlaan. Zij aanvaarden de kerk toe te wijden aan het Kindje Jezus van Praag. Zo wordt ze een bidcentrum en een bedevaartsoord. In een eerste stadium (1897/98) wordt op deze plaats een kapel en een klooster gebouwd. De constructie van de huidige kerk door Leopold PEPERMANS, dateert uit 1905. Zs: werd ingewijd in 1906."

- http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/019_028.pdf

 

Voorwerp: De geschilderde glas-in-loodramen stellen scènes voor uit Christus' kinderjaren. Deze glas-in-loodramen zijn het werk van meester-glazenier Colpaert. In de ramen is Gods naam maar liefst driemaal te zien als het Tetragrammaton.

 

 

 

 

Aan de linkerzijde vooraan, boven de ramen 'Jezus' hemelvaart' en 'Weergave van zijn terugkomst'.

 

 

 

Vooraan bovenaan het raam 'Christus Koning'.

 

 

 

 

 

En aan de rechterzijde vooraan, boven de ramen 'Intrede in Jeruzalem en 'De transfiguratie'.

 

 

 

- naar boven -