Wereldwijd

Sint-Lievens-Houtem - St. Michaelkerk

Stad: Sint-Lievens-Houtem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen. Ze bevindt zich ongeveer in het midden op de as Gent - Aalst. Deze landelijke gemeente, met een 9000 inwoners, dankt zijn naam aan de omvangrijke bossen die er ooit moeten geweest zijn. Bossen en veel groen is er nog steeds doch wel enigszins verdoken achter rijen van opeenvolgende woningen.

Gebouw: St. Michaelkerk

De geschiedenis van de kerk gaat heel ver terug. Naar het schijnt zou er rond het jaar 660 reeds een eerste kerkje zijn opgericht kort na de dood van Livinus ten tijde van de Frankische koning Childeric (638-675). Dit eerste kerkje was van hout. In 842 is er sprake van een een-beukig Karolingisch kerkje gebouwd boven het graf van Livinus. In het charter van keizer Otto II wordt het bestaan van een kerk nogmaals bevestigd - om die reden worden de oudste gedeelten van de huidige kerk door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gesitueerd in de 9de en 10de eeuw.

Voorwerp: In de kerk staat een beeld van de aartsengel Michaël. Het beeld stelt de de aartsengel Michael voor die de duivel onder zijn voeten vertrapt. De duivel die er trouwens ook gedeeltelijk uitziet als een slang en draak, als verwijzing naar Openbaring 12: 7-9. Het Tetragrammaton is terug te vinden op het schild.

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -