Wereldwijd

's Gravenvoeren - Steenboskapel

Stad / dorp: De gemeente Voeren ligt in Belgisch Limburg, dicht bij de grens met Nederlands Limburg. De deelgemeente 's Gravenvoeren is vanuit historisch oogpunt het belangrijkste dorp van de Voerstreek. De naam houdt verband met het riviertje de Voer die het dorp doorkruist, en ook met het kasteel van de Graven van Voeren, dat intussen reeds lang verdwenen is. De huizen zijn langs de rivier gebouwd en vormen een zogenaamd lintdorp. Het dorp telt ongeveer 1400 inwoners (2008).

Reeds in 3000 v. Chr. werd deze streek al bewoond, zoals blijkt uit de archeologie. Men ontdekte dat hier silex of vuursteen werd bewerkt, wat hier veelvuldig in de bodem voor kwam. Men maakte hiervan allerlei gebruiksvoorwerpen zoals messen, schrapers en speerpunten. In de tweede eeuw na Chr. koloniseerden de Romeinen deze omgeving. Op het grondgebied van 's Gravenvoeren lag een landbouwnederzetting, die men destijds een 'villa' noemde. Hier werd graan verbouwd. Tussen 1840 en 1846 vond men bij historische opgravingen in het gehucht Schophem (Schoppem) de overblijfselen van deze villa. De toenmalige burgemeester liet op deze plaats rond 1850 een bidkapel bouwen, de Steenboskapel.

Gebouw: Wat de Steenboskapel zo uniek maakt is dat er voor een groot deel spolia in verwerkt zijn, ofwel delen van de oude Romeinse villa die als bouwmateriaal werden gebruikt. Hierdoor is de kapel van een belangrijke historische waarde. De weg die langs de kapel loopt, bestond ook al als heirweg in de Romeinse tijd.

Voorwerp: In de kapel hangt een kleine driehoekige gedenksteen die men, waarschijnlijk omdat men de tekst niet kon lezen, per ongeluk ondersteboven heeft gehangen. Hierop staat Gods naam als het Hebreeuwse tetragram. Daaronder staat nog een Hebreeuwse tekst. De volledige tekst is derhalve: "Jehovah der legerscharen", zoals God bijvoorbeeld beschreven wordt in Psalm 84:12: "Jehovah der legerscharen, gelukkig is de mens die op u vertrouwt".