Wereldwijd

Roeselare - St. Michielskerk

Stad: Roeselare is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De stad is gesitueerd ongeveer 26 kilometer ten noorden van Kortrijk. De stad werd reeds in 822 vernoemd. De zoektocht naar de betekenis van de naam Roeselare heeft bij taalkundigen voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Door velen wordt de naam herleid tot 'roes' en 'laar'. 'Roes' betekent 'riet' en 'laar' zou staan voor een drassige open plaats in een bos. Dus zou Roeselare betekenen 'drassige, met riet begroeide open plaats in een bos'.

Dat was vroeger. Vandaag profileert Roeselare zich als een handelsstad, winkelstad, Rodenbachstad (naar de beroemde brouwerij) en als een oase voor groen en rust. Er wonen hier 56.547 inwoners (2008).

Gebouw: St. Michielskerk

In een verslag over de plaatselijke geschiedenis wordt geschreven dat er reeds in de middeleeuwen op deze plaats een kerk was. In het jaar 1488 was er echter een grote brand in Roeselare. De brand was aangestoken door Oostenrijkse troepen. De meeste huizen waren van hout en vielen ten prooi aan de vlammen. Ook de kerk brandde af. De huidige kerk, gebouwd in opdracht van Filips van Kleef, heer van Roeselare en Wijnendale, werd voleindigd in 1504. De stijl van de kerk is laatgotiek.

Voorwerp: in de kerk zijn vele kunstschatten te zien waaronder vele schilderijen van meesters als Bernard Mioen, Désiré Mergaert, Ferdinand Callebert, Jacob van Oosten, Van Deijck... Het terugvinden van Gods naam in deze kerk heeft trouwens te maken met één van deze schilderijen. Het schilderij is van een anonieme meester. In de begeleidende tekst over het schilderij staat "Jahweh".

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -