Wereldwijd

Reningelst - Sint Vedastuskerk

Stad: Reningelst is een dorp gelegen in de provincie West-Vlaanderen, in de rustige en landelijke streek die “de Westhoek” wordt genoemd. Het dorp telt ruim 1400 inwoners. Het behoort sinds de fusie bij de nabij gelegen stad Poperinge. De geschiedenis van Reningelst begint in 1161 toen er een parochie werd gesticht door Diederik van de Elzas, de toenmalige Graaf van Vlaanderen. In Reningelst bevond zich in 1100 ook een belangrijk kasteel dat eigendom was van de Heren van Reningelst. Het kasteel werd in 1793 door de Franse legers verwoest. In die tijd vormde de landbouw en de lakenfabricage de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de bewoners van Reningelst. Het rustige Reningelst wordt graag bezocht door wandelaars en fietsers. Er worden jaarlijkse wielerwedstrijden gehouden in de streek van het Heuvelland, waarbij o.a. De Kemmelberg en de Rodeberg beklommen worden. Eén van de bezienswaardigheden van het dorp is de Sint Vedastuskerk.

Gebouw: De Sint Vedastuskerk was oorspronkelijk een Romaanse kerk, gebouwd rond het jaar 1200. Ongeveer 300 jaar later werd ze verbouwd tot een driebeukige hallenkerk in laatgotische stijl. Nauw verbonden met de geschiedenis van de kerk is de dood van drie priesters in het jaar 1568. Tijdens de godsdienstoorlogen werden ze door de geuzen gefolterd en onthoofd. Ook in 1583, tijdens de beeldenstorm, kreeg de kerk het zwaar te verduren toen ze in brand werd gestoken door de geuzen. De herstelling van de kerk werd in 1624 voltooid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk opnieuw zwaar beschadigd en in de daarop volgende jaren weer gerestaureerd. Een bijzonder kenmerk van de kerk is de oude traptoren met metselaarstekens, waarop het jaartal 1754 te lezen is. Ook bewaard gebleven is een deel van het interieur van de kerk. Het meubilair is gedeeltelijk van de 18e eeuw. De belangrijkste kunstschatten zijn de preekstoel, de biechtstoelen, de communiebank, de lambrisering en het orgelbuffet.

Godsnaam: De antieke preekstoel in rococo stijl is versierd met prachtig houtsnijwerk. Hierop vinden we twee maal een verwijzing naar God. In één driehoek door engelen omgeven staat Gods oog. In het tafereel ernaast vinden we in de driehoek Gods persoonlijke naam terug in de Hebreeuwse letters JHWH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -