Wereldwijd

Mechelen - Kerk van Sint-Jan de Doper en Sint-Jan Evangelist

Stad: Op de website van de stad Mechelen staat: "Het oudste bewaard gebleven document, waarin Mechelen voor het eerst onder de naam Machlines wordt vermeld, is een oorkonde uit 1008. Later veranderde de naam van de stad naar Machele, Mechgelme om uiteindelijk in de 15de eeuw definitief onder de naam Mechelen te worden gedoopt. Gedurende een korte periode in de 16de eeuw was Mechelen de hoofdstad van de Nederlanden. Later verkreeg de stad dezelfde status als Zeeland, Holland, Vlaanderen en Brabant. Niet verwonderlijk dus dat je er zoveel fraaie beschermde historische monumenten en kerken aantreft."

De stad Mechelen, te vinden in de Provincie Antwerpen, is gesitueerd tussen de steden Antwerpen en Brussel. De stad telt vandaag meer dan 80.000 inwoners.

Gebouw: In de 13e eeuw stond er hier al een kapel gewijd aan Johannes de Doper. Deze kapel werd in diezelfde eeuw tot kerk verheven. In de 14e eeuw werd de kerk uitgebreid met een koor, een dwarsbeuk en zijbeuken. De huidige kerk werd gebouwd tussen 1443 en 1483.

Tijdens de godsdienstoorlogen werd het interieur geplunderd en zelfs als kazerne gebruikt voor de troepen van de ijzeren hertog Alva.

Voorwerp: Verscheidene schilderijen sieren de kerk. Aan het hoogaltaar is een schilderij te zien van Pieter Paul Rubens, "de aanbidding der koningen". Rubens zelf kwam nog naar hier om er retouches aan te brengen. Andere schilderijen hangen aan de zijgevels van het koor. Deze schilderijen werden gemaakt door Gaspard de Crayer (1584-1669), Lucas II Franchoys (1616-1681) en Karel Wauters (1811-1869). Op één van de schilderijen is Gods naam te zien, geplaatst in een driehoek.

 

 

 

 

- naar boven -