Wereldwijd

Mechelen - St. Alexius en St. Catharinakerk

Stad: Op de website van de stad Mechelen staat: "Het oudste bewaard gebleven document, waarin Mechelen voor het eerst onder de naam Machlines wordt vermeld, is een oorkonde uit 1008. Later veranderde de naam van de stad naar Machele, Mechgelme om uiteindelijk in de 15de eeuw definitief onder de naam Mechelen te worden gedoopt. Gedurende een korte periode in de 16de eeuw was Mechelen de hoofdstad van de Nederlanden. Later verkreeg de stad dezelfde status als Zeeland, Holland, Vlaanderen en Brabant. Niet verwonderlijk dus dat je er zoveel fraaie beschermde historische monumenten en kerken aantreft."

De stad Mechelen, te vinden in de Provincie Antwerpen, is gesitueerd tussen de steden Antwerpen en Brussel. De stad telt vandaag meer dan 80.000 inwoners.

Gebouw: Het begijnhof van Mechelen ontstond in de 13de eeuw. Deze kerk behoorde tot het begijnhof. In de tijd van de godsdienstoorlogen werd het begijnhof uit vrees voor de protestanten gedeeltelijk platgebrand. De protestanten kwamen en ze plunderden ook het begijnhof. De huidige kerk werd in de barokstijl gebouwd tussen 1627 en 1647 naar de plannen van Jacob Franquart en Pieter Huysens. Ze werd in gebruik genomen sedert 1638. Het hoofdaltaar dateert van 1671.

Voorwerp: De Goddelijke Naam is hier terug te vinden in de communiebank voor het altaar, aan de linkerkant. Hij staat hier als het tetragrammaton met duidelijke klinkertekens. In het Hebreeuws leest men van rechts naar links. Het tetragrammaton heeft de letters JHWH. Om de klinkertekens uit te leggen: de twee puntjes onder de 'J' staan voor 'E' - het puntje boven de 'W' staat voor 'O' - het streepje met puntje onder de 'W' staat voor 'A'. Uitgesproken krijgt men hier alzo 'Jehowah' of 'Jehovah'.

Rond het tetragrammaton staat geschreven "Umbram Fugat Veritas" - "Waarheid Verdrijft Duisternis".

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -