Wereldwijd

Luik - St. Antoine en Ste. Catherinekerk

Stad: De bijnaam van Luik is "La Cité Ardente" of "De Vurige Stede". Deze naam verwijst naar de heftige weerstand van de Luikenaars tijdens het beleg van de stad door Karel de Stoute (1468). De stad is nog steeds "vurig". Haar energie komt tot leven door middel van vele belangrijke monumenten, evenals bestuursgebouwen, de universiteit en de belangrijkste winkelstraten. De verschillende oude wijken van Luik herbergen zowel historische overblijfselen als mooie moderne gebouwen. Een andere bijnaam is "de stad met de honderd klokkentorens". Dit verwijst o.a. naar de vele religieuze gebouwen die er oprezen.

Gebouw: St. Antoine en St. Catherinekerk

De eerste kerk in Luik die gewijd werd aan Ste. Catherine werd gebouwd bij aanvang van de 12de eeuw. In 1358 verhuisde de kerk of met andere woorden gezegd, werd een nieuwe kerk gebouwd op een andere locatie. De tweede kerk werd gebouwd in de gotische stijl. Deze kerk werd verwoest in 1691 door bombardementen op de stad door Franse troepen als een vergelding. De kerk werd meteen nadien heropgebouwd, nu in de stijl barrok. Bij de sluiting van de kerk St. Antoine werd de naam van deze kerk bij de kerk Ste. Catherine gevoegd.

Voorwerp: Gods naam is te zien in een driehoek boven het hoogaltaar. Hij is geschreven als het Hebreeuwse JHWH met de klinkertekens e-o-a (te lezen van rechts naar links). De uitspraak wordt aldus ‘Jehowah’ of ‘Jehovah’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -