Wereldwijd

Luik - St. Pauluskerk

Stad: De bijnaam van Luik is "La Cité Ardente" of "De Vurige Stede". Deze naam verwijst naar de heftige weerstand van de Luikenaars tijdens het beleg van de stad door Karel de Stoute (1468). De stad is nog steeds "vurig". Haar energie komt tot leven door middel van vele belangrijke monumenten, evenals bestuursgebouwen, de universiteit en de belangrijkste winkelstraten. De verschillende oude wijken van Luik herbergen zowel historische overblijfselen als mooie moderne gebouwen. Een andere bijnaam is "de stad met de honderd klokkentorens". Dit verwijst o.a. naar de vele religieuze gebouwen die er oprezen.

Gebouw: St. Pauluskerk

Deze voormalige collegiale kerk werd gesticht in de 10de eeuw. Van de 13de tot de 15de eeuw werd ze herbouwd. De kerk werd gebouwd op een eilandje dat omsloten werd door twee armen van de Maas. Het is een gotische kerk die opgetrokken werd in zandsteen uit Maastricht en Lorraine. De versiering van het gewelf en de glas-in-loodramen zijn van de 13de tot de 16de eeuw. In de 19de eeuw werd de kerk van binnen grondig opgeluisterd met schilderijen, meubilair, preekstoel e.d. In 1801 werd de kerk bij concordaat verheven tot kathedraal.

Voorwerp: Foto 3 : In dit glas-in-loodraam zien we de tekenen gebruikt voor Alfa en Omega. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In de Bijbel wordt de term Alfa en Omega van toepassing gebracht op God.

Foto's 4 - 7: Gods naam is te zien in dit schilderij. Het is niet de schrijfwijze die we gewoon zijn te zien als Hebreeuws Tetragrammaton, maar het is wel duidelijk de bedoeling Gods naam weer te geven.

 

 

 

 

 

Het schilderij...

 

 

 

 

 

 

 

- naar boven -