Wereldwijd

Lokeren – Sint Pauluskerk

Stad: Lokeren is een gezellige stad in Oost-Vlaanderen die om en nabij de 40.000 inwoners heeft. Je kunt er wandelen langs de rivier de Durme. De oudste vermelding van Lokeren stamt uit de 12e eeuw. In 1555 ontving het dorp een marktoctrooi van Keizer Karel. Ten tijde van Keizer Napoleon in 1804 mocht Lokeren zich een stad noemen.

Het huidige Lokeren biedt een ruime keuze aan winkels, cultuur, sport, industrie en kunst. Enkele kenmerken van de stad zijn het eigen dialect, de Lokerse paardenworsten en bepaalde streekbieren. Ook alom bekend zijn de Lokerse feesten, een muziekfestival dat jaarlijks plaats vindt. Voor wie de rust zoekt zijn er verscheidene natuurdomeinen waarvan Molsbroek, aan de Durme, het meest bekend is.

Gebouw: De St. Pauluskerk, het mooiste kerkje van Lokeren zoals het in de pers genoemd werd, is gelegen in de stadswijk Oudenbos. De historie van de parochie gaat terug tot de jaren 1200. In die tijd was hier een klooster gelegen. De fabrikant Fernand Hanus richtte er rond 1920 een textielfabriek op. Ook liet hij de kerk bouwen met daar omheen een aantal arbeiderswoningen, een klooster, een pastorie, een school en een directeurswoning. Alle bouwwerken zijn opgetrokken in Normandische stijl en worden door hun fraaie uitzicht ook wel 'Klein Zwitserland' genoemd. Heden ten dage wordt de gehele wijk als bouwkundig erfgoed beschermd. In 2009 werd de kerk grondig gerestaureerd en werd ook het interieur opnieuw geschilderd.

Aan de voorgevel van de kerk is een relief aangebracht van een bijbelse passage. We zien de apostel Paulus op het moment dat hij de roeping ontvangt om God te dienen.

Godsnaam: Het koorgewelf van de kerk, dat versierd is met een beschildering van bloemen, naar het oorspronkelijk model, stelt “de tuin van Eden” voor, met hier middenin de Hebreeuwse godsnaam in een driehoek afgebeeld, als symbool van Gods aanwezigheid in het aards paradijs.