Wereldwijd

Harelbeke - St. Salvatorkerk

Stad: Harelbeke is een stad in de provincie West-Vlaanderen in België. De stad, gelegen aan de rivier de Leie, sluit aan de verstedelijkte kern van de stad Kortrijk aan. De geschiedenis van deze plaats gaat ver terug. In vele volksverhalen en legendes komt ze immers voor. De meest bekende sage is die van de forestiers. Vandaag wonen in Harelbeke circa 26.328 mensen (2008).

Gebouw: St. Salvatorkerk

De kerk Sint-Salvator van Harelbeke is reeds de vierde kerk die op deze plaats werd gebouwd. De eerste werd door de Noormannen vernield in de negende eeuw. Van de tweede kerk uit de tiende eeuw zijn er nog enkele restanten van de crypte overgebleven. De derde, een Romaanse kruiskerk uit de elfde/twaalfde eeuw, werd in 1769 afgebroken. Van 1769 tot 1773 werd de huidige classicistische kerk opgetrokken, gericht naar het noorden.

In het vooraanzicht van de kerk vinden we vier figuren terug: de arend, de stier, de leeuw en de mens . Deze vier figuren doen denken aan de vier schepselen die rondom Gods troon staan, zoals beschreven in Openbaring 4:7. Ook in de indrukwekkende preekstoel vinden we deze vier figuren terug.

Voorwerp: In deze kerk is tweemaal Hebreeuws schrift te vinden.

De eerste maal (2x) op de indrukwekkende preekstoel. Het valt ons wel op dat de schrijfwijze niet helemaal juist is.
De tweede maal is er Hebreeuws schrift terug te vinden op 6 kandelaars die vooraan in de kerk staan - 3 links en 3 rechts van het altaar. In de voet van elke kandelaar staat de driehoek die we al zo vaak tegenkwamen in kerken. Bij nadere beschouwing staat er echter driemaal een "H". De driemaal "H" zou een verwijzing kunnen zijn naar Openbaring 4 vers 8 waar staat: "Heilig, Heilig, Heilig is JHWH God, de Almachtige...
"

 

 

 

 

 

 


 

- naar boven -